Juiste hulpmiddelen voor herkenbaarheid bhv

De werkgever moet er niet alleen voor zorgen dat bhv'ers voldoende opgeleid zijn, maar ook dat zij over de juiste hulpmiddelen beschikken om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Zo moeten gele hesjes ervoor zorgen dat de bhv’ers herkenbaar zijn.

22 november 2019 | Door redactie

Naast de opleiding is de uitrusting voor de bhv’ers een belangrijk onderdeel van de wettelijke plicht die de werkgever heeft als het om de bhv gaat. Het begrip uitrusting is breed. Het beslaat dan ook een groot arsenaal aan mogelijke hulpmiddelen. Denk aan portofoons om te communiceren, maar ook aan gele bhv-hesjes voor de herkenbaarheid. Voor de bestrijding van beginnende branden moet de bedrijfshulpverlener de beschikking hebben over blusmiddelen, zoals een poederblusser. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de hulpmiddelen compleet zijn en goed werken. Die blusmiddelen moeten worden onderhouden en gecontroleerd. Net als de portofoons.

Hesjes met opdruk bhv

Tijdens een calamiteit moet voor de overige werknemers meteen duidelijk zijn wie zij moeten volgen. Dat is eenvoudig op te lossen: de bhv’ers dragen felgekleurde en reflecterende hesjes met de opdruk bhv. Dat is niet alleen handig voor de werknemers, maar ook voor de professionele hulpdiensten die eventueel ingeschakeld worden. Die zien zo in één oogopslag wie hen verder kan helpen. Naast het hesje is het aan te raden om de bhv’ers een helm te geven. Die helm, opnieuw felgekleurd en met de opdruk bhv, dient twee doelen:

  • hij zorgt voor herkenbaarheid van de bhv’er;
  • hij draagt bij aan de veiligheid van de bhv’er.

Herkenbaarheid bhv vergroten

Het is ook aan te raden dat de bhv’er regelmatig een rondje door het bedrijf maakt in zijn hesje. De bedrijfshulpverleners kunnen bijvoorbeeld bij toerbeurt één keer per maand een hele dag het bhv-hesje dragen en een ronde over alle afdelingen maken. Tijdens die ronde kunnen de bhv’ers zich voorstellen en eventuele vragen van collega’s beantwoorden. Ook dit draagt bij aan de herkenbaarheid van de bhv en dus aan de veiligheid op de werkvloer. Werknemers onthouden op die manier meteen bij wie ze terecht kunnen bij een calamiteit.

Bijlagen bij dit bericht

Marktanalyse BHV-materialen
Tools | Vergelijkingen
Voorbeeld bhv-plan
Tools | Formulieren