Takenpakket van de bhv volgens de Arbowet

De bedrijfshulpverleners (bhv’ers) hebben drie duidelijke taken die in de Arbowet beschreven zijn. De werkgever moet zorgen dat zij deze taken kunnen uitvoeren. Als er voldoende bhv’ers zijn, kan het takenpakket ook worden uitgebreid.

14 februari 2020 | Door redactie

De bhv’er die de werkgever aanwijst, moet de verantwoordelijkheid kunnen dragen bij calamiteiten. Als de veiligheid en gezondheid van werknemers en anderen in het gedrang komen, moet hij de kennis en kunde hebben om de schade zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Hierbij heeft hij een soort voorpostfunctie en vormt hij de schakel tussen werknemers onderling tijdens een ontruiming (infographic), communiceert hij met externe hulpdiensten als dat nodig is en doet zelf zoveel mogelijk in medische en organisatorische zin om (verdere) schade of letsel te voorkomen.

Wettelijke taken van de bhv

Om bij calamiteiten het hoofd koel te kunnen houden, moet een bhv’er voldoende kennis hebben en getraind zijn in bepaalde vaardigheden. Tot zijn drie wettelijke taken horen:

  • eerste hulp verlenen bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • beperken en bestrijden van brand;
  • in noodsituaties alle aanwezigen alarmeren en evacueren.

Ook moet de bhv’er kunnen inzien in welke situaties externe hulp nodig is en contact onderhouden met de hulpdiensten. Ondertussen moet hij zelf zoveel mogelijk letsel en schade beperken. De bhv’ers moeten op kritieke momenten in het intern aanwezig zijn.

Uitbreiding met specialistische taken

Afhankelijk van de organisatie kan het takenpakket worden uitgebreid met specifieke taken. Bijvoorbeeld als het bedrijfspand in de nabije omgeving ligt van andere bedrijven. De bhv’ers van de diverse bedrijven moeten dan contact met elkaar opnemen als een calamiteit de grenzen van het bedrijfsterrein overschrijdt. Als er sprake is van gevaarlijke stoffen of bijzondere gevaren is meer specialistische deskundigheid en inzet van bhv’ers nodig. Daarnaast kunnen de bhv-taken worden uitgebreid met ondersteunende taken zoals periodiek testen van systemen.

Bijlagen bij dit bericht