Wat is de Engelse vertaling van die bhv-term?

In veel bedrijven werken werknemers die een andere taal spreken. Zij moeten ook bereikt worden met informatie en documentatie op het gebied van bedrijfshulpverlening. Maar hoe luiden bepaalde typische bhv-termen in het Engels?

19 januari 2021 | Door redactie

Organisaties zorgen dat zij hun werknemers, ook degenen die geen Nederlands spreken (tool), goed informeren over de gang van zaken in geval van calamiteiten en ongevallen. Dat is het werkterrein van de bedrijfshulpverlening. Die komt niet alleen in actie als iemand onwel wordt of het brandalarm afgaat, maar werkt ook mee aan het opstellen van de instructies die medewerkers krijgen voor noodgevallen. Iedereen moet weten wat hij moet doen als er vanwege brand een ontruiming plaatsvindt (tool). En stel dat iemand op een afdeling onwel wordt, een anderstalige collega de bhv’er belt en in het Engels uitlegt wat er aan de hand is. Dan moet de bhv’er meteen begrijpen wat er wordt bedoeld.

Meest voorkomende bhv-termen

Het is dus goed om van de meest voorkomende bhv-termen en begrippen de Engelse vertaling te kennen. Daarom hieronder een overzicht van twintig veel voorkomende termen in de praktijk van de bhv’er en hun Engelse tegenhanger.           

AED

AED (automatic external defibrillator)

ambulance

ambulance

beademing

respiration

bewusteloos

unconscious

bedrijfshulpverlening

company emergency response

bloeding (slagaderlijk)

bleeding (arterial)

blusmiddelen

extinguising media

botbreuk

bone fracture

brandblusser

fire extinguisher

branddriehoek

fire triangle

brandweer

fire brigade

brandwond

burn, scald (door heet water)

calamiteitenplan

emergency (response) plan

ehbo(koffer)

first aid (kit)

hartaanval

heart attack

noodgeval/spoed

emergency/urgent

nooduitgang

emergency exit

ontruimingsoefening

evacuation drill

reanimatie

resuscitation; emergency life support

vluchtroute

escape route

Bijlagen bij dit bericht