Voorbeeld BHV-plan

Formulier

MS Word 226.66 kb

07-08-2019

Download deze tool
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn de risico’s van de onderneming in beeld gebracht. Alle risico’s die overblijven, de zogenoemde restrisico’s, moeten opgevangen worden door een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie. Het BHV-plan (bedrijfshulpverleningsplan) schetst de genomen maatregelen ten aanzien van ongevallen, brand en andere incidenten. Deze tool geeft u een voorbeeld van een BHV-plan met diverse categorieën.