Voorbeeld bhv-plan

Formulier

MS Word 195.48 kb

07-08-2019

Download deze tool
Dit plan geeft u een voorbeeld van een bhv-plan met diverse categorieën.

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn de risico’s van de onderneming in beeld gebracht. Alle risico’s die overblijven, de zogenoemde restrisico’s, moeten opgevangen worden door een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Het bhv-plan (bedrijfshulpverleningsplan) schetst de genomen maatregelen ten aanzien van ongevallen, brand en andere incidenten.Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.