Voorbeeldregeling voor bedrijfshulpverleners (bhv’ers)

Reglement

MS Word 46.40 kb

20-10-2020

Download deze tool
Met dit voorbeeldreglement voor bedrijfshulpverleners (bhv'ers) regelt u de vergoedingen voor de verplichte bedrijfshulpverlening in uw organisatie.

Werkgevers zijn verplicht om de kosten voor het volgen van een BHV-opleiding en het behalen van een bhv-certificaat te vergoeden. Dit geldt ook voor de kosten voor de benodigde bhv-materialen.

Een bhv’er heeft geen recht op vergoeding of een tijd-voor-tijdregeling voor de verrichte bhv-werkzaamheden, tenzij in de cao een andere regeling staat. De werkgever mag wel vrijwillig een vergoeding geven.Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.

Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.