VERDIEPINGSARTIKEL

Train bhv op de werkplek

De bhv-training is voor organisaties vaak een verplicht nummer. Ook in uw organisatie voelen uw medewerkers zich misschien niet zeker in hun rol, zelfs niet na een training. Maar wist u dat er mogelijkheden zijn om de bhv-organisatie én de veiligheid in uw organisatie naar een hoger niveau te tillen? Daarvoor moeten de bhv-trainingen zich vooral richten op de specifieke situatie in úw organisatie.


12 november 2020 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is tot stand gekomen in samenwerking met Securitas, www.securitas.nl


De wet eist dat het kennisniveau van de bedrijfshulpverlening (BHV) binnen organisaties op peil is. Toch blijkt uit onderzoek dat werknemers maar weinig weten over veilig werken en bhv. Er is nog nooit een ontruiming geoefend en of men weet niet of er een ontruimingsplan is. Regelmatig is het onbekend wie de bhv’ers in de organisatie zijn of waar de EHBO-koffer of de brandblusser ligt. 

Omgaan met veiligheidsmiddelen

Opvallend vaak weten zelfs bhv’ers niet hoe ze moeten omgaan met hun eigen veiligheidsmiddelen. Eén van de redenen daarvoor is dat organisaties vaak kiezen voor een voordelige externe bhv-training. Daarin staan de minimale eisen op het programma waaraan trainingen moeten voldoen. Zo leren cursisten een beginnende brand blussen en komen EHBO en ontruiming aan bod.

Wat vaak ontbreekt –  en waar u op kunt letten bij het uitkiezen van de juiste training  – is flexibiliteit. In feite zou een training moeten worden ingericht naar de wensen en behoeften van de eigen organisatie. Wat zijn de specifieke risico’s en de dreigingen in uw organisatie? Dat is waar het écht om gaat.

In de praktijk betekent dit dat u tijdens zo’n bhv-training op maat daadwerkelijk een rondje door het pand loopt om eens te kijken hoe het gebouw eruitziet. Waar komt u uit als u door de nooduitgang loopt? Staat u dan op straat? Valt de deur achter u dicht of kunt u nog terug naar binnen?

Welke middelen hebben bhv’ers tot hun beschikking? Misschien blijkt dat uw pand beschikt over een evac-chair (evacuatiestoel). Dan is het goed om te weten hoe deze werkt!

Verder schieten trainingen hun doel nogal eens voorbij. Want waarom een communicatietraining met portofoons volgen als u niet over portofoons beschikt? Bhv’ers moeten risico’s leren beheersen en omgaan met incidenten die op hun specifieke werkplek voorkomen. Opleiders zouden daar hun lesplan op moeten schrijven.

Teambuilding

Naast flexibiliteit en het verkennen van de risico’s op uw eigen locatie, is het belangrijk om in de praktijk te trainen. Eén van de grootste problemen is dat bhv’ers niet op elkaar zijn ingespeeld en daarom niet in staat zijn om adequaat te reageren tijdens incidenten. Het is belangrijk dat bhv’ers een hecht team vormen. Als er iets gebeurt, dan moeten ze op elkaar kunnen vertrouwen.

Duidelijke aansturing is daarbij essentieel. Weten wie naar welk verzamelpunt gaat, weten wie waar is en wie de brandweer opvangt. Samenspel en coördineren komen aan bod tijdens ontruimingsoefeningen. Dat zijn mooie meetmomenten.

De TableTop-oefening

Een andere manier om samenwerking te trainen is door middel van een TableTop-oefening. Bij een TableTop-oefening ligt de plattegrond van de afdeling of bedrijfspand op tafel. Met poppetjes spelen deelnemers vervolgens situaties na, bijvoorbeeld een brand. Het doel is bewustzijn te creëren.

Een TableTop-oefening dwingt bhv’ers op een andere manier te denken. Het is anders dan een les volgen in een zaaltje of buiten een brandje blussen. Bij deze oefening denken bhv’ers na over de verschillende stappen die ze moeten zetten en leren ze samenwerken. Dat poppetje gaat namelijk niet lopen als je niet tegen hem zegt hoe hij moet gaan lopen.

Als u het strategisch veiligheidsbeleid dat uw organisatie heeft opgesteld helder voor ogen heeft, is het gemakkelijker om praktische zaken uit te voeren, zoals een bhv-ploeg goed inrichten of met een bhv-opleider een passend lesplan opstellen.

Kosten besparen

Integratie van safety en security kan een flinke kostenbesparing opleveren op uw bhv-organisatie. Heeft u al beveiligers? Dan hoeft u minder mensen zelf op te leiden. Surveillanceauto’s zijn uitgerust met brandblussers en een AED; ze zijn vaak eerder ter plekke dan de hulpdiensten.

 

Eén van de belangrijkste besparingen kunt u bewerkstelligen door het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen. Jaarlijks zijn bijna 100.000 mensen na een ongeluk op het werk langer dan vier dagen uitgeschakeld.

Motivatie bhv'er

Besef dat werknemers de bhv er niet even bij doen! Het is een belangrijke taak. Peil daarom goed de beweegredenen van uw medewerkers. Er zijn mensen die bhv’er worden omdat ze € 175 onkosten per jaar krijgen en af en toe een paar dagen niet op kantoor hoeven zijn. Of werknemers krijgen de taak min of meer in hun schoenen geschoven. Een echte bhv’er is echter iemand die meedenkt en enthousiast is.

Een echte bhv’er is echter iemand die meedenkt en enthousiast is

Bij het aanstellen van bhv’ers moet u er ook op letten hoe u het brengt. Als u een oproep doet met de strekking: ‘Marietje is weg. We zoeken een nieuwe bhv’er, opgeven kan tot 1 juli en de eerste aanmelder wordt beloond met een fles wijn’, bent u er niet serieus genoeg mee bezig.

Belangrijk is het om uzelf de vraag te stellen: ‘Gaan we ieder jaar een brandje blussen of willen we onze bhv’ers ontwikkelen en geven we ze een breder veiligheidsperspectief mee?’

Gemotiveerde bhv’ers aanstellen in een veilige omgeving wordt steeds belangrijker. Mensen werken flexibeler en tot op hogere leeftijd door, waardoor de kans op bijvoorbeeld hartfalen groter wordt. Daarnaast scheppen strengere regelgeving en de druk van (sociale) media een klimaat waarin incidenten zware gevolgen kunnen hebben.

Professionele aanpak

Hierdoor hebben organisaties steeds meer baat bij een professionele aanpak van veiligheidsvraagstukken. Nog vaak worden bhv’ers niet uit veiligheidsoogpunt, maar om praktische redenen aangesteld. Vaak kiest de organisatie iemand die veel op kantoor is: een receptionist, de conciërge of iemand van de boekhouding.

Het grootste probleem is dat veiligheid niet altijd hun professionele interesse heeft. Terwijl juist een vakkundige aanpak nodig is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Zo is één van de redenen dat veel AED’s niet aan eisen voldoen dat niemand zich verplicht voelt het apparaat te onderhouden.

Nadenken en investeren in veiligheid loont.

 Nadenken en investeren in veiligheid loont. Organisaties zien veiligheid nog te vaak alleen als kostenpost en denken ten onrechte dat meer veiligheid hogere investeringen betekent. Maar door op de juiste manier te investeren in veiligheid kan het aantal bedrijfsongevallen naar beneden.Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.