Moeten wij ons nieuwe calamiteitenplan laten toetsen door een deskundige?

10 juli 2019

Wij zijn onlangs verhuisd en moeten ons calamiteitenplan herzien. Moeten wij dit plan nog laten keuren door een bepaalde deskundige en zo ja, door wie?

Nee, u hoeft een calamiteitenplan niet officieel te laten toetsen door een instantie of een gecertificeerde deskundige, zoals dat wel verplicht is bij de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een verhuizing betekent overigens vaak wel dat u ook de RI&E moet aanpassen en opnieuw moet laten toetsen, dus let daar even op! Het opstellen van een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan is wél verplicht, zo staat in artikel 15 van de Arbowet.

Een overkoepelend plan

Omdat de plannen verplicht zijn, is het wel mogelijk dat Inspectie SZW er bij een controle naar vraagt en u op de vingers tikt als zo’n plan ontbreekt. Een goed calamiteitenplan is een overkoepelend plan en bevat een ontruimingsplan, een alarmeringsplan, een plan voor de bedrijfshulpverlening (bhv) en een plattegrond met vluchtroutes en verzamelplaatsen. Wilt u een kader voor uw calamiteitenplan, dan kunt u eventueel gebruikmaken van de normen van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Bijvoorbeeld van NEN 4000:2008 ‘Bedrijfshulpverlening’ en NEN 8112:2010 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen’. Beide normen komen samen in de nieuwe NEN 8112:2017 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ (te vinden op via nen.nl).

Calamiteitenplan hoeft niet aan NEN-normen te voldoen

U bent niet verplicht om NEN-normen te gebruiken. Het zijn hulpmiddelen om u te helpen aan de wetgeving te voldoen. Soms zijn de normen wel wettelijk opgelegd. Dat kan wel gebeuren bij voorschriften die met het bouwbesluit te maken hebben. Daarin staan eisen waaraan gebouwen moeten voldoen. Zo kunt u niet zelf kiezen hoeveel nooduitgangen er moeten zijn en op welke plaats in het pand; daar zijn voorschriften voor. NEN-normen zijn niet gratis, tenzij ze wettelijk verplicht zijn. Kijk dus eerst of u daadwerkelijk de NEN-norm nodig heeft voordat u tot aanschaf overgaat.