Mogen ‘gewone’ werknemers zonder bhv-opleiding ook bhv-taken doen?

10 juli 2019

Wij hebben moeite met het vinden van bhv’ers. Mogen we het bhv-team bij een calamiteit uitbreiden met ‘gewone’ werknemers zonder bhv-opleiding?

De Arbowet geeft geen informatie over hoe de bedrijfshulpverlening moet worden opgezet. Wel staat er: ‘De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in de wet genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.’

Verschillende typen bhv'ers

Het vinden van nieuwe bhv’ers is een bekend probleem. Een mogelijke oplossing is ‘gewone’ werknemers koppelen aan opgeleide bhv’ers als dat nodig is. Op zich kan dat, mits duidelijk is wie welke taak heeft. De Arbowet geeft niet aan dat alle bhv’ers dezelfde opleiding moeten hebben. Wat ook voorkomt,is dat er verschillende ‘typen’ bedrijfshulpverleners zijn: de opgeleide (brandveiligheid en EHBO), alleen EHBO en de ontruimingsmedewerker. Deze laatste wordt ingezet om bij een calamiteit zo snel mogelijk het gebouw te ontruimen. Feitelijk is daar (behalve een interne instructie) geen aparte opleiding voor nodig. Het kunnen inzetten van een ontruimingsmedewerker hangt af van het soort organisatie en type gebouw. Een optie kan zijn om in de arbocatalogus van uw sector te kijken of daar aan het onderwerp aandacht wordt besteed.Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.