Wat moeten bhv'ers weten over de Automatische Externe Defibrillator (AED)?

26 augustus 2021

Onze organisatie heeft een AED aangeschaft, maar klopt het dat het apparaat niet werkt bij een totale hartstilstand? En is dat iets dat onze bedrijfshulpverleners moeten weten?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat waarmee het hartritme na een stoornis weer hersteld wordt. Om het apparaat goed te kunnen gebruiken, is het inderdaad nuttig om te weten wat de werking precies is.

Kamerfladderen

De naam ‘hartstilstand’ is eigenlijk misleidend, want het hart klopt nog wel, alleen lijkt het alsof het stilstaat. Wat er in feite aan de hand is, is een circulatiestilstand door kamerfibrilleren of -fladderen. De hartkamers worden dan chaotisch en snel geprikkeld, waardoor ze niet meer op de goede manier samentrekken. Door deze ritmestoornis komt de pompfunctie van het hart tot stilstand.

Door het toedienen van een elektrische schok met de AED wordt het hart gereset. Dat heet defibrilleren. De pompfunctie kan dan weer worden hersteld. De AED wordt daarom ook een defibrillator genoemd.

Overigens werkt het apparaat niet als de persoon op wie het gebruikt wordt een normale hartslag heeft. De gebruiker hoeft dus niet bang te zijn dat hij iets verkeerd doet. De AED vertelt precies wat hij moet doen, van het geven van compressies, het loslaten van het slachtoffer tot het toedienen van een schok.

Bedienen

Iedereen kan daardoor een AED bedienen, maar het is wel goed om er tijdens een EHBO- of bhv-cursus aandacht aan te besteden. Na het inschakelen van de AED begint het apparaat automatisch instructies te geven. Die zijn heel duidelijk.

Zo mag het slachtoffer niet aangeraakt worden tijdens de analyse die het apparaat maakt. Datzelfde geldt ook voor het moment waarop het apparaat een schok geeft. Daar hoeft degene die hulp verleent niet naar te raden: de AED geeft aan wanneer dat is.

Dankzij de AED kan er gereanimeerd worden totdat professionele hulpverleners het overnemen.