Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd en er zijn ook geen harde opleidingseisen. Wel moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen. 

Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft de BHV'er 3 hoofdtaken. Ten eerste moet hij eerste hulp verlenen als zich ongevallen voordoen. Daarnaast moet hij brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken. Ten slotte is het aan de BHV'er om alarm te slaan in noodsituaties en alle personen die zich in het pand bevinden, te evacueren. Om te zorgen dat de BHV'er deze taken in noodsituaties goed kan uitvoeren, moet hij de juiste training en uitrusting krijgen, maar ook bijvoorbeeld de plattegrond van het pand kennen.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat is een BHV-plan?
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn de risico’s van de onderneming in beeld gebracht. Alle risico’s die overblijven, de zogenoemde restrisico’s, moeten opgevangen worden door een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie. Het BHV-plan (bedrijfshulpverleningsplan) schetst de genomen maatregelen ten aanzien van ongevallen, brand en andere incidenten.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Beschermd bij alleen werken

Preventie 4 minuten | 07-08-2020

Door de coronacrisis kan het vaker voorkomen dat werknemers alleen op het bedrijf aanwezig zijn, ook als dat normaal gesproken niet gebeurt....

Handreiking voor de BHV bij brandveiligheid

Verzuim 5 minuten | 29-07-2019

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) spelen een belangrijke rol bij het omgaan met brandrisico’s en bij het bestrijden van een beginnende brand...

Infographics

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) Publicatiedatum 22-09-2020

Elke werkgever moet bedrijfshulpverlening (BHV) in zijn organisatie hebben geregeld. BHV’ers zorgen ervoor dat werknemers (en klanten) in geval van een calamiteit...

Vluchtwegen

Bedrijfshulpverlening (BHV) Publicatiedatum 06-01-2020

Uw bedrijfspand heeft vanzelfsprekend voldoende vluchtwegen en nooduitgangen. Voor uw eigen veiligheid, maar ook als de brandweer komt controleren, moeten zij aan een...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Samenwerken met arboprofessionals

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Bij de vormgeving van het arbobeleid speelt de ondernemingsraad...

Vraag en antwoord

Terugkeer naar de werkplek in coronatijd: heeft de OR inspraak?
Uw bestuurder moet zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Zowel het bedrijfspand als de bedrijfsprocessen moeten corona-proof zijn, zodat uw achterban ook in de 1,5-metermaatschappij veilig kan werken. In de praktijk gaat het meestal om een aanpassing van de arbeidsomstandigheden... Lees het hele antwoord