Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd en er zijn ook geen harde opleidingseisen. Wel moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen. Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft de BHV'er drie hoofdtaken. Ten eerste moet hij eerste hulp verlenen als zich ongevallen voordoen. Daarnaast moet hij brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken. Ten slotte is het aan de BHV'er om alarm te slaan in noodsituaties en alle personen die zich in het pand bevinden, te evacueren. Om te zorgen dat de BHV'er deze taken in noodsituaties goed kan uitvoeren, moet hij de juiste training en uitrusting krijgen, maar ook bijvoorbeeld de plattegrond van het pand kennen.

 

Uitgelicht

Zijn er genoeg BHV’ers aanwezig in de zomer?

Het is weer (bijna) vakantietijd! Dat betekent dat veel werknemers op vakantie gaan. Ook de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van een...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 04-07-2019

Voorbeeld BHV-plan

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn de risico’s van de onderneming in beeld gebracht. Alle risico’s...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 07-08-2019

Moeten wij een BHV'er een vergoeding betalen?

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken?

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Marktanalyse BHV-materialen

Het is lastig om aanbieders van BHV-materialen goed te vergelijken op prijs. Het aanbod in verschillende soorten BHV-materiaal is groot...

Vergelijking
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 06-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Handreiking voor de BHV bij brandveiligheid

Verzuim 5 minuten | 29-07-2019

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) spelen een belangrijke rol bij het omgaan met brandrisico’s en bij het bestrijden van een beginnende brand...

Infographics

Vluchtwegen

Bedrijfshulpverlening (BHV) Publicatiedatum 06-01-2020

Uw bedrijfspand heeft vanzelfsprekend voldoende vluchtwegen en nooduitgangen. Voor uw eigen veiligheid, maar ook als de brandweer komt controleren, moeten zij aan een...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Samenwerken met arboprofessionals

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Bij de vormgeving van het arbobeleid speelt de ondernemingsraad...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Vraag en antwoord

Terugkeer naar de werkplek in coronatijd: heeft de OR inspraak?
Uw bestuurder moet zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Zowel het bedrijfspand als de bedrijfsprocessen moeten corona-proof zijn, zodat uw achterban ook in de 1,5-metermaatschappij veilig kan werken. In de praktijk gaat het meestal om een aanpassing van de arbeidsomstandigheden... Lees het hele antwoord