Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd en er zijn ook geen harde opleidingseisen. Wel moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen. 

Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft de BHV'er 3 hoofdtaken. Ten eerste moet hij eerste hulp verlenen als zich ongevallen voordoen. Daarnaast moet hij brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken. Ten slotte is het aan de BHV'er om alarm te slaan in noodsituaties en alle personen die zich in het pand bevinden, te evacueren. Om te zorgen dat de BHV'er deze taken in noodsituaties goed kan uitvoeren, moet hij de juiste training en uitrusting krijgen, maar ook bijvoorbeeld de plattegrond van het pand kennen.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat is een BHV-plan?
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn de risico’s van de onderneming in beeld gebracht. Alle risico’s die overblijven, de zogenoemde restrisico’s, moeten opgevangen worden door een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie. Het BHV-plan (bedrijfshulpverleningsplan) schetst de genomen maatregelen ten aanzien van ongevallen, brand en andere incidenten.

Uitgelicht

Bedrijfshulpverlening: wat is nu precies de bedoeling?

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers...

Verdiepingsartikel
Door redactie Arbo
Publicatiedatum: 10-11-2020

Bedrijfshulpverlening

Elke werkgever moet bedrijfshulpverlening (bhv) in zijn organisatie hebben geregeld. Bhv’ers zorgen ervoor dat werknemers...

Infographic
Door redactie Arbo
Publicatiedatum: 22-09-2020

Mogen ‘gewone’ werknemers zonder bhv-opleiding...

Wij hebben moeite met het vinden van bhv’ers. Mogen we het bhv-team bij een calamiteit uitbreiden met ‘gewone’...

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo
Publicatiedatum: 10-07-2019

 

Toolboxen

Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) Publicatiedatum 23-11-2020

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers én eventuele bezoekers. De zorgplicht...

Tools

Verdiepingsartikelen

Apps kunnen helpen bij de bedrijfshulpverlening (bhv)

Bedrijfshulpverlening (BHV) 4 minuten | 10-05-2021

De bedrijfshulpverlening (bhv) in een organisatie moet soepel verlopen. Dat is niet alleen een kwestie van getrainde hulpverleners, die adeq...

Bereken de vluchtcapaciteit van een gebouw

Bedrijfshulpverlening (BHV) 4 minuten | 12-04-2021

Uw gebouw kan nog zo aan alle regels voldoen en uw bhv kan nog zo goed getraind zijn, als tijdens een calamiteit niet alle aanwezige persone...

Train bhv op de werkplek

Bedrijfshulpverlening (BHV) 4 minuten | 12-11-2020

De bhv-training is voor organisaties vaak een verplicht nummer. Ook in uw organisatie voelen uw medewerkers zich misschien niet zeker in hun...

Infographics

Structuur van bhv in diverse organisaties

Bedrijfshulpverlening (BHV) Publicatiedatum 06-07-2021

Iedere organisatie heeft de verplichting om een bhv in te stellen die in actie komt bij calamiteiten. Hoe de bhv gestructureerd is, hangt af van de aard en incidentgevoeligheid...

Poster Instructiekaart bij incidenten (Engelstalig)

Preventie Publicatiedatum 16-06-2021

Door op strategische plekken in uw gebouw een korte, maar duidelijke, Engelstalige noodinstructiekaart op te hangen, weet iedereen snel hoe te handelen bij een incident.

Poster Instructiekaart bij incidenten

Preventie Publicatiedatum 04-03-2021

Door op strategische plekken in uw gebouw een korte, maar duidelijke noodinstructiekaart op te hangen, weet iedereen snel hoe te handelen bij een incident.

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) Publicatiedatum 22-09-2020

Elke werkgever moet bedrijfshulpverlening (bhv) in zijn organisatie hebben geregeld. Bhv’ers zorgen ervoor dat werknemers (en klanten) in geval van een calamiteit...

Vraag en antwoord

Wat moeten bhv'ers weten over de Automatische Externe Defibrillator (AED)?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat waarmee het hartritme na een stoornis weer hersteld wordt. Om het apparaat goed te kunnen gebruiken, is het inderdaad nuttig om te weten wat de werking precies is. Kamerfladderen De naam ‘hartstilstand’ is eigenlijk... Lees het hele antwoord