Arbeidsomstandighedenwet: nieuwe beleidsregel boetes

Er zijn twee aanpassingen in de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet gepubliceerd. Voor de hoogte van de boete bij arbeidsongevallen is een extra criterium gekomen en de boetes voor een ontbrekende RI&E gaan omhoog.

22 augustus 2019 | Door redactie

Bij het bepalen van de hoogte van een boete vanwege een bedrijfsongeval zal voortaan nog een extra aspect worden meegewogen. Tot nu toe waren er twee bepalende factoren: blijvend letsel of ziekenhuisopname én het overlijden van de werknemer. Bij de eerste omstandigheid werd het boetenormbedrag vermenigvuldigd met vier, en bij een dodelijk ongeval door een overtreding van de Arbowet werd het vermenigvuldigd met vijf. Wat nu nog extra mee gaat wegen, is de ernst van het letsel.

Zeer ernstig letsel telt zwaarder

Tot nu toe wogen licht blijvend letsel waar geen invaliditeit uit voortkwam en zeer ernstig letsel met ziekenhuisopname en blijvende invaliditeit even zwaar. Daar is nu dus verandering in gekomen. Voor licht blijvend letsel zal een minder hoge boete worden opgelegd dan voor de gevallen waarin sprake is van zwaar blijvend letsel (tool). Deze aanpassing is ook al gepubliceerd in de Staatscourant.

RI&E en plan van aanpak

Een andere aanpassing is de verhoging van de boetes voor bedrijven die geen RI&E hebben opgesteld. Inspectie SZW mag aan deze organisaties meteen een boete opleggen, en wel van € 4.500. Bedrijven die geen plan van aanpak (tool) hebben, kunnen een boete tegemoet zien van € 3.000.

Bijlagen bij dit bericht

Stappenplan RI&E opstellen
Tools | Stappenplannen
Een plan van aanpak opstellen
Tools | Formulieren