Arbeidsongeval jongere voorkomen met nieuwe publicatie

8 december 2017 | Door redactie

Inspectie SZW waarschuwt werkgevers: jongeren die in de metaalindustrie werken, zijn drie keer vaker bij een arbeidsongeval betrokken. Om werkgevers en werknemers te helpen veiliger te werken heeft de inspectie een nieuwe e-gids gepubliceerd. Die is ook bedoeld voor leerbedrijven en scholen.

Dat jonge werknemers meer risico lopen betrokken te raken bij een arbeidsongeval is niet onbekend. Niet voor niets gelden voor deze groep werknemers extra strenge regels als het om veilige arbeidsomstandigheden gaat. Toch is dat nog niet voldoende; jongeren in de metaalindustrie blijken drie keer zo vaak slachtoffer te zijn van een arbeidsongeval als oudere collega’s. Daarom heeft Inspectie SZW een nieuwe E-gids Gezond en veilig leren werken in de metaal gepubliceerd.

Jongere geestelijk en lichamelijk nog niet volgroeid

Werkgevers zijn verplicht werknemers voor te lichten over de risico’s van het werk en als risicobeperkende maatregelen niet voldoende zijn, te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) (PBM) en instructies voor het gebruik. Bij jongeren is dit niet voldoende. Artikel 8 van de Arbowet wijst erop dat jongeren beneden de 18 jaar geestelijk en lichamelijk nog niet volgroeid zijn, terwijl jongeren vaak op hun zestiende aan een metaalopleiding beginnen. De werkgever moet hier rekening mee houden.

E-publicatie ook voor leerbedrijven en scholen

Omdat veilig leren werken al begint op school, richt de e-publicatie zich ook op leerbedrijven en scholen. Zij moeten afspraken met jongeren maken. Die afspraken moeten gaan over het vak zelf en over hoe iemand zelf zo veilig mogelijk kan werken. Maar ook over de regels en de ontwikkelingen van de Arbowet (tool). Ook moeten jongeren weten wie op de werkvloer verantwoordelijk is voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het is niet altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de werkgever eindigt en waar die van de werknemer begint.