Arbeidsongevallen vooral tussen 9.00 en 11.00

23 februari 2016 | Door redactie

Arbeidsongevallen komen op bepaalde tijdstippen vaker voor. Ze vinden vooral plaats in de ochtend tussen 09.00 en 11.00 uur en in de middag tussen 15.00 en 16.00 uur. Het aantal ernstige arbeidsongevallen is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over 2011 tot en met 2014 van Inspectie SZW.

Elk jaar onderzoekt Inspectie SZW meer dan 2.000 arbeidsongevallen. De meeste daarvan (600) gebeuren in de industrie, maar dat komt vooral omdat het een hele grote sector is. Per 100.000 banen vinden er 81 ongevallen plaats. Relatief gezien vinden de meeste ongevallen plaats in de afvalsector en de bouw: respectievelijk 168 en 142 ongevallen per 100.000 banen. Is er sprake van een ongeval in uw organisatie (tool) waarbij de werknemer in het ziekenhuis belandt, blijvend letsel heeft of komt te overlijden, dan moet de werkgever dat melden bij Inspectie SZW. Elk jaar hebben ongeveer 60 ongevallen een dodelijke afloop.

Meeste arbeidsongevallen in het najaar

De meeste arbeidsongevallen blijken plaats te vinden in de herfst (september, oktober en november) en ook blijken ongevallen op bepaalde tijdstippen vaker voor te komen. Het gaat om de periode tussen 9.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur. Daarbij zijn er geen verschillende oorzaken te vinden tussen de ongevallen ’s ochtends en ’s middags. De pieken lijken vooral te maken te hebben met de drukte op die tijdstippen.

Boete tot € 50.000 voor niet melden ongeval

Ook de leeftijd van werknemers blijkt een rol te spelen bij het risico op een ongeval. Vooral de categorie 15- tot en met 24-jarigen krijgen eerder een ernstig ongeval. Ook voor uitzendkrachten geldt dat extra voorzichtigheid nodig is.
In 2013 en 2014 is het aantal arbeidsongevallen iets hoger geworden. Dat kan komen doordat de boete voor het niet melden van een meldingsplichtig ongeval (tool) is verhoogd tot maximaal € 50.000. Dat is ingevoerd sinds 1 januari 2013.