De risico's van werken op hoogte voorkomen

4 augustus 2022 | Door redactie

Werken op hoogte brengt veel risico’s met zich mee. Jaarlijks zijn er honderden arbeidsongevallen waarvan sommige zelfs dodelijk. Reden voor u om te zorgen dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van die risico’s en er rekening mee houden.

Van de honderden arbeidsongevallen die jaarlijks in de bouw voorkomen, zijn er jaarlijks wel een paar met dodelijke afloop. Vaak is een val van grote hoogte de oorzaak. Dat maakt werken op hoogte tot een risicovolle activiteit. Om ongelukken te voorkomen, moet u weten wat er misgaat of kan gaan. Alleen dan weet u welke maatregelen er nodig zijn om een val te voorkomen. Daarnaast moet u de wettelijke verplichtingen naleven. Anders riskeert uw werkgever ook een hoge boete. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat alle werknemers het onderscheid maken tussen middelen om de werkplek te bereiken en middelen om daar te werken. Een ladder dient om de werkplek te bereiken en is qua veiligheid dus niet goed genoeg om de taken op uit te voeren. Dat zou moeten gebeuren op een steiger of iets dergelijks. 

In 2020 Arbobesluit op dit punt gewijzigd

Dat laatste is belangrijk om te weten. Werk op hoogte wordt namelijk ook nog al eens uitgevoerd in een werkbak die aan een hijswerktuig is gekoppeld. Dat is echter geen veilige manier van werken. Die bakken zijn vaak bedoeld om materialen in te vervoeren, en zij bieden geen waarborgen om personen veilig in te transporteren. Dan is de railing rond de bak bijvoorbeeld te laag, waardoor iemand die tijdens het werk zijn evenwicht verliest, makkelijk over de rand kan vallen. Om die reden is in 2020 het Arbobesluit op dit punt gewijzigd. Sinds die tijd is werken vanuit een hijswerktuig gekoppeld aan strikte voorwaarden. Neem verder alle risico's van werken op hoogte op in de RI&E.