Een actuele en volledige RI&E maakt verschil voor de rechter

17 februari 2022 | Door redactie

In een rechtszaak rond een val bij werken op hoogte, is weer eens gebleken hoe belangrijk het is om als werkgever te beschikken over een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook het geven van voorlichting en instructies door de werkgever weegt zwaar mee voor de rechter.

In deze zaak was de werknemer in opdracht van zijn werkgever aan het werk op het dak van een manege waar hij een lichtstraat moest vervangen. Hij droeg daarbij een harnasgordel met een lange vallijn, gekoppeld aan een kabel over de lengterichting van het dak. Hierdoor kon hij in de lengte gezekerd over het dak bewegen en had hij ook een paar meter ruimte om zich heen om te bewegen. De werknemer koppelde op enig moment de vallijn los en zette een paar stappen achteruit. Hierdoor kwam hij op een glazen plaat terecht waar hij doorheen viel.

Werkgever zou Arbowet hebben overtreden

De werknemer die letsel opliep, stelde de werkgever hiervoor aansprakelijk. Die zou eerder beboet zijn door (toen nog) Inspectie SZW wegens gebruik van onjuiste arbeidsmiddelen. Ook bij de klus op de manege was de werkplek onveilig, zo beweerde de werknemer, omdat er geen doorvalbeveiliging was aangebracht, er geen loopplanken lagen en er onvoldoende werkruimte was. Hij stelde dat de werkgever hiermee de Arbowet overtrad. De werkgever betwistte dit omdat zij alle wettelijk vereiste voorzieningen had getroffen. Ook wijst ze erop dat in die eerdere zaak is aangetoond dat haar niets te verwijten viel.

Werkgever had risico’s vastgelegd in RI&E

De rechter oordeelde in deze zaak dat de werkgever niet aansprakelijk is en niet tekortgeschoten is in haar zorgplicht. De werkgever heeft adequate maatregelen en voorzieningen getroffen voor werken op hoogte en de risico’s ervan vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze heeft zij gemeten op verschillende momenten voor aanvang van de klus en zelfs nog op de dag zelf. Ook heeft zij persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen ter beschikking gesteld en hiervoor instructies gegeven. De werknemer heeft zich losgekoppeld om zich vrijer te kunnen bewegen, iets wat voor het werk niet noodzakelijk was. Dit had de werkgever niet kunnen voorzien. De schade is het gevolg van bewust roekeloos handelen van de werknemer en is voor zijn rekening. De volledige uitspraak is te lezen op uitspraken.rechtspraak.nl.