Fikse boete voor niet melden arbeidsongeval

3 april 2013 | Door redactie

De boete voor het niet melden van een meldingsplichtig arbeidsongeval is behoorlijk verhoogd. Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval kunt u sinds 1 januari 2013 rekenen op een boete die kan oplopen tot € 50.000. Voorheen was het maximum van deze boete € 4.500.

De Inspectie SZW heeft een vernieuwde brochure uitgebracht over het melden van arbeidsongevallen. De Inspectie SZW beschrijft in deze brochure welke arbeidsongevallen u direct moet melden, hoe u dat kunt doen en wat er vervolgens met uw melding gebeurt. Zo zal de inspectie na uw melding een onderzoek instellen. Maakt u niet direct melding van een meldingsplichtig ongeval, dan kunt u rekenen op een fikse boete. Sinds dit jaar kan deze boete oplopen tot maar liefst € 50.000. Tot nu toe was het maximum € 4.500.

U bent verplicht arbeidsongevallen te melden

Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als een werknemer door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in het ziekenhuis belandt of overlijdt. Bij blijvend letsel moet u denken aan een amputatie, verminderd gezichtsvermogen of chronische lichamelijke klachten. Onder een ziekenhuisopname valt ook een dagopname.
Volgens de Arbowet bent u verplicht zulke ongevallen direct te melden bij de Inspectie SZW. Dat geldt overigens ook als personen die onder gezag van uw werkgever werkzaam zijn – zoals uitzendkrachten – een meldingsplichtig arbeidsongeval krijgen.

Arbeidsongeval direct telefonisch melden

Ook als op een later moment blijkt dat een ziekenhuisopname nodig is of dat er sprake is van blijvend letsel dat in verband staat met het arbeidsongeval, moet u het ongeval alsnog direct melden.
Ongevallen met de dood tot gevolg moet u direct telefonisch melden bij de Inspectie SZW. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via het gratis telefoonnummer 0800 5151. Hier kunt u ook terecht voor overige meldingsplichtige arbeidsongevallen. Deze overige meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u echter ook digitaal melden via de website van de Inspectie SZW. Daar vindt u een meldingsformulier dat u hiervoor kunt gebruiken.