Hogere boete bij niet melden arbeidsongeval

5 april 2013 | Door redactie

Krijgt een werknemer in uw organisatie een ongeval op de werkplek, dan moet u dit direct melden bij de Inspectie SZW. Als u een ongeval niet direct meldt, kreeg u voorheen een boete die kon oplopen tot € 4.500. Sinds 1 januari 2013 is het maximumbedrag van de boete fiks verhoogd naar € 50.000.

Niet alle ongevallen hoeft u te melden bij de Inspectie SZW. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als een werknemer door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in het ziekenhuis belandt of overlijdt. Bij blijvend letsel moet u denken aan amputatie, verminderd gezichtsvermogen of chronische lichamelijke klachten. Onder een ziekenhuisopname valt ook een dagopname.
Volgens de Arbowet bent u verplicht zulke ongevallen direct te melden bij de Inspectie SZW. Doet u dit niet, dan kunt u rekenen op een fikse boete. Sinds dit jaar kan deze boete oplopen tot maar liefst € 50.000. Tot nu toe was het maximum € 4.500.

Brochure melden arbeidsongevallen

De Inspectie SZW heeft een vernieuwde brochure (pdf) uitgebracht over het melden van arbeidsongevallen. De inspectie beschrijft in deze brochure welke ongevallen u direct moet melden, hoe u dat kunt doen en wat er vervolgens met uw melding gebeurt. Zo zal de Inspectie SZW na uw melding een onderzoek instellen.
Ook als op een later moment blijkt dat een ziekenhuisopname nodig is of dat er sprake is van blijvend letsel dat in verband staat met het arbeidsongeval, moet u dit alsnog melden.

Dodelijke ongevallen direct melden

Ongevallen met de dood tot gevolg moet u direct telefonisch melden bij de Inspectie SZW. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via het gratis telefoonnummer 0800 5151. Hier kunt u ook terecht voor overige meldingsplichtige ongevallen. Deze overige meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u echter ook digitaal melden via de website van de Inspectie SZW. Daar vindt u een meldingsformulier dat u hiervoor kunt gebruiken.