Investeren in preventie van ongevallen loont

29 april 2015 | Door redactie

Als uw organisatie investeert in persoonlijke beschermingsmiddelen, kan dat een behoorlijke besparing opleveren. Het loont dus om te investeren in de veiligheid van werknemers. Dat doet u niet alleen door de juiste beschermingsmiddelen te kiezen, maar ook door werknemers bewust te maken van de gevaren.

Op dinsdag 28 april 2015 was het ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’.  De Verenigde Naties hebben deze dag in het leven geroepen om het aantal sterfgevallen door onveilige werkomstandigheden terug te brengen. Dat aantal is nu nog schrikbarend hoog: 150.000 dodelijke slachtoffers door arbeidsongevallen of beroepsziekten per jaar in Europa. In Nederland leidden arbeidsongevallen in 2013 tot 192.000 ziekmeldingen en een totale kostenpost van € 1,2 miljard.

Bewustwording net zo belangrijk als juiste middelen

Om arbeidsongevallen te voorkomen zijn werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen essentieel. Het gebruikmaken van de juiste middelen bij een bepaalde activiteit kan het verschil maken, net als correcte reiniging en goed onderhoud van deze beschermingsmiddelen. Ook bewustwording bij werknemers is heel belangrijk. Als uw organisatie aan een werknemer bijvoorbeeld wel de juiste gehoorbescherming ter beschikking stelt, maar er niet bij vertelt hoe en wanneer hij deze moet gebruiken, wordt het risico op gehoorbeschadiging immers niet kleiner.

Besparing door minder arbeidsongevallen en ziekmeldingen

Investeren in bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen kan dus een besparing opleveren. Die wordt vooral bereikt door minder arbeidsongevallen en ziekmeldingen als gevolg van die ongevallen. Op www.xxlsafeday.com vindt u statistieken die u erbij kunnen helpen om uw werkgever en de werknemers in uw organisatie te overtuigen van het belang van correct gebruik van de juiste beschermingsmiddelen. De website geeft ook tips voor het creëren van veiligere werkomstandigheden.