Kennis oorzaken arbeidsongeval helpt bij preventie

4 november 2022 | Door redactie

Na een arbeidsongeval vindt vaak een onderzoek plaats naar de toedracht ervan. Het is immers zaak om herhaling te voorkomen. Een ongevalsanalyse helpt bij het verkrijgen van de juiste informatie en het vaststellen van de oorzaak.

Na een arbeidsongeval kan een onderzoek plaatsvinden. Als het gaat om een meldingsplichtig ongeval zeker. De Arbeidsinspectie moet worden ingelicht en afhankelijk van de ernst van het ongeval stelt deze een onderzoek in. Tijdens een ongevalsonderzoek (artikel) worden in de eerste plaats feiten verzameld. Daarom is het belangrijk zo min mogelijk te veranderen aan de plaats van het ongeval. Afhankelijk van de omstandigheden kan het zijn dat de inspectie nader onderzoek doet, maar de werkgever kan ook zelf besluiten om verder onderzoek in te stellen. Na het onderzoeken van het ongeval en het verzamelen van feiten, moeten deze worden geanalyseerd.

Ongevalsanalyse met ongevallenmodel

Door het (laten) uitvoeren van een ongevalsanalyse kan meer informatie uit de geconstateerde feiten gehaald worden. Deze informatie kan helpen om de juiste oorzaken boven water te krijgen en om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Dit begint met het ontwikkelen van een chronologische volgorde van de gebeurtenissen die tot het ongeval hebben geleid. Elk feit dat kan worden beschouwd als een mogelijke oorzaak moet onderzocht worden. Hierbij spelen menselijke factoren, organisatorische factoren en omgevingsfactoren een rol.  Voor de analyse wordt vaak een ongevallenmodel gebruikt. De werkgever kan de analyse zelf uitvoeren of hiervoor een veiligheidskundige inschakelen.

Analyseren met Storybuilder

Om van arbeidsongevallen te leren, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het instrument Storybuilder ontwikkeld. Hierin staat informatie over ruim 30.000 arbeidsongevallen. Het gaat om meldingsplichtige ongevallen (infographic), waarnaar de Arbeidsinspectie onderzoek heeft gedaan. Gebruik van dit instrument zorgt ervoor dat analisten arbeidsongevallen zoveel mogelijk op dezelfde manier analyseren. Dat maakt vergelijking makkelijker. Elke werkgever kan de database raadplegen en te lezen over en leren van eerdere ongevallen. Deze zijn verdeeld in 36 typen, zoals gevaarlijke stoffen, vallen van hoogte, ongevallen met machines enzovoort.

Bijlagen bij dit bericht