Loonkosten verhalen op veroorzaker arbeidsongeschiktheid

16 november 2017 | Door redactie

Als de arbeidsongeschiktheid van een werknemer is veroorzaakt door een derde, kan zijn werkgever een schadevergoeding vorderen bij deze derde. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij een verkeersongeluk.

Een verkeersongeluk kan ertoe leiden dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Dat heeft ook voor zijn organisatie grote gevolgen. De werkgever moet het weggevallen werk opvangen, het loon doorbetalen en werken aan re-integratie van de werknemer. De kosten van arbeidsongeschiktheid zijn dan ook niet mals. De wet biedt de werkgever in deze situatie de mogelijkheid om de schade te verhalen (tool) op de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid. Bij een verkeersongeluk gaat het dan om een schuldige verkeersdeelnemer.

Niet alle kosten zijn te verhalen op derde partij

Voor dit zogenoemde regresrecht komen in ieder geval deze drie schadeposten in aanmerking:

  • het doorbetaalde nettoloon van de arbeidsongeschikte werknemer;
  • re-integratiekosten die voortkomen uit de wettelijke plichten bij ziekte (e-learning);
  • advocaatkosten (zolang deze noodzakelijk en redelijk in omvang zijn).

Andere geleden schade of nog te lijden schade – zoals de loonbelasting, sociale premies en vervangingskosten – kan de werkgever niet verhalen.

Werkgever mag naar verkeersongeluk vragen

Uiteraard gelden er allerlei voorwaarden om met succes een schadevergoeding te kunnen vorderen (tool). Zo moet zeker zijn dat er een medisch causaal verband is tussen het ongeluk en de schade van de werknemer. De werkgever of verzekeraar mag de werknemer vragen of er sprake was van een verkeersongeluk met een eventueel aansprakelijke derde, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Een werkgever doet er goed aan zich te laten adviseren door deskundigen. Het regresrecht verloopt vijf jaar na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de (ex-)werknemer.

Meer informatie over loondoorbetaling bij ziekte vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie de loondoorbetaling bij ziekte correct.

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten