Meeste arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden

13 september 2022 | Door redactie

Uit de Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat vallen en in contact komen met voertuigen en machines de meest voorkomende typen arbeidsongevallen zijn. De meeste van deze ongevallen hadden voorkomen kunnen worden door betere arbeidsveiligheid.

In 2021 onderzocht de Nederlandse Arbeidsinspectie 1.957 arbeidsongevallen. De sectoren waarin de meeste arbeidsongevallen plaatsvinden zijn al jaren hetzelfde: afvalbeheer, bouw, industrie en landbouw, bosbouw, visserij. In 60 van de onderzochte arbeidsongevallen was een dodelijk slachtoffer te betreuren (in twee gevallen zelfs twee). De meest voorkomende soorten ongevallen zijn vallen en geraakt worden door iets (20%). Bij 32% daarvan gaat het om een vallend object. Deze ongevallen gaan vaak gepaard met ernstig letsel of overlijden. Dat komt omdat ze vaak ontstaan tijdens hijswerkzaamheden van zware lading of objecten. De meeste van dit soort ongevallen hadden voorkomen kunnen worden door betere arbeidsveiligheid..

Kwetsbare positie uitzendkrachten

De Arbeidsinspectie wijst in de Monitor Arbeidsongevallen (pdf) ook op de kwetsbare positie van uitzendkrachten op de werkvloer. 17% van de slachtoffers van arbeidsongevallen die in 2021 zijn onderzocht, is uitzendkracht. Zij zijn relatief vaak bij een arbeidsongeval betrokken (uitzendkrachten maken slechts 7% van de werkende beroepsbevolking uit) en niet alleen in de sectoren waarin de meeste ongevallen voorkomen. De oorzaak hiervan is niet bekend, maar het is waarschijnlijk dat het soort werk en het gebrek aan ervaring en routine er iets mee te maken heeft. Uitzendkrachten werken bovendien relatief vaker in slechtere arbeidsomstandigheden en doen vaker gevaarlijk werk, waardoor ze ook meer risico lopen.

Top 10 overtredingen bij arbeidsongevallen

De belangrijkste overtredingen die bij de onderzochte arbeidsongevallen werden geconstateerd, zijn het ontbreken van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het niet (tijdig) melden van een arbeidsongeval. Plaats drie, vier en vijf van de top tien worden ingenomen door overtredingen op het gebied van voorkomen van valgevaar (10%), deugdelijkheid van arbeidsmiddelen (8%) en veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen (7%). Nog eens 5% heeft te maken met onderhoud, montage, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen. De werkgever is verantwoordelijk voor geschikte en veilige arbeidsmiddelen en moet ook zorgen voor instructie en voorlichting over het gebruik ervan.