Onderzoek inzet arbeidsdeskundige bij letselschade

21 maart 2023 | Door redactie

De inzet van arbeidsdeskundigen bij letselschade als gevolg van een arbeidsongeval kan een grote rol spelen om sneller inzicht te verkrijgen in de omvang van het letsel en bij een snellere werkhervatting. Ook zzp’ers kunnen hier baat bij hebben. Daarom worden ook zij betrokken in een nieuw onderzoek.

Impact Erasmus Centre gaat onderzoek doen naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen bij letselschadetrajecten. Dit sluit aan bij het lopende onderzoek naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Omdat ook veel zzp’ers betrokken raken bij letselschadezaken is het onderzoek uitgebreid naar deze groep. Voor zowel werknemers als voor zzp’ers die letsel oplopen door een arbeidsongeval, is het belangrijk snel inzicht in de omvang en aard van het letsel te krijgen. Dit kan helpen bij een vlotte re-integratie en werkhervatting. Omdat dit voor werknemers al geregeld is via de Wet verbetering poortwachter, is ondersteuning door een arbeidsdeskundige voor zzp’ers urgenter. Zij hebben bovendien vaak geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.  

Opdrachtgever heeft zorgplicht

Zzp’ers die betrokken raken bij een arbeidsongeval tijdens een klus voor een opdrachtgever, krijgen geen begeleiding van een arbeidsdeskundige en ook geen ondersteuning bij de re-integratie. Hoewel de opdrachtgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving voor opdrachtnemers, heeft hij verder geen verplichtingen. De zzp’er kan de opdrachtgever wel aansprakelijk stellen als blijkt dat deze niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Bijvoorbeeld als hij de zzp’er ondeugdelijke arbeidsmiddelen heeft gegeven om mee te werken, zoals een kapotte trap of een stellage met gebreken, en de zzp’er krijgt daardoor een arbeidsongeval. Door arbeidsdeskundigen sneller voor zzp’ers in te zetten, neemt het risico van arbeidsongeschiktheid af en blijven deze arbeidskrachten behouden voor de arbeidsmarkt.