Ook affectieschade bij bedrijfsongeval

3 augustus 2015 | Door redactie

In de toekomst moet u na een bedrijfsongeval in uw bv mogelijk een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer. Dit wordt ook wel affectieschade genoemd. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel met die strekking ingediend bij de Tweede Kamer.

De minister wil dat bij ernstig letsel of overlijden door toedoen van een ander, de nabestaanden van het slachtoffer recht krijgen op een vaste vergoeding van de immateriële ‘affectieschade’. Het wetsvoorstel (pdf) dat de minister heeft ingediend bij de Tweede Kamer, is ook van toepassing op bedrijfsongevallen. Is uw bv aansprakelijk voor een bedrijfsongeval met dodelijke afloop, dan moet u dus mogelijk deze affectieschade vergoeden aan de nabestaanden.

Niet alleen vergoeding bij misdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) verzorgt de uitkering van de vergoeding, maar zal deze zo veel mogelijk verhalen op de aansprakelijke partij. Deze is wettelijk verplicht te betalen. De hoogte van de vergoeding varieert van € 12.500 tot € 20.000 en is afhankelijk van de situatie en de relatie die de nabestaande met het slachtoffer heeft. Bij overlijden is de vergoeding bijvoorbeeld altijd € 2.500 hoger dan bij een ernstig of blijvend letsel. Is er sprake van een misdrijf, dan geldt de maximale vergoeding. Uit de tekst van de wet blijkt nu dus dat deze ook bedoeld is voor  verkeersongelukken, medische fouten en bedrijfsongevallen.