Schadevergoeding bij bedrijfsongeval op komst

30 juli 2015 | Door redactie

Raakt een werknemer door een bedrijfsongeval ernstig gewond of komt hij te overlijden, dan moeten zijn nabestaanden straks een schadevergoeding voor immateriële schade ontvangen. Dit wordt geregeld in het wetsvoorstel Affectieschade dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend.

Het wetsvoorstel Affectieschade (pdf) regelt dat nabestaanden van een slachtoffer dat ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden door toedoen van een ander recht krijgen op een vaste schadevergoeding voor de immateriële schade. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om schade door een verkeersongeval, medische fouten, maar ook een bedrijfsongeval. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, betekent dit dus dat de nabestaanden van een werknemer recht krijgen op een schadevergoeding als de werknemer door een bedrijfsongeval ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden.

Maximale schadevergoeding bij een misdrijf

De hoogte van de vergoeding varieert van € 12.500 tot € 20.000 en is afhankelijk van de situatie en de relatie die de nabestaande met het slachtoffer heeft. Bij overlijden is de vergoeding bijvoorbeeld altijd € 2.500 hoger dan bij een ernstig of blijvend letsel. Is er sprake van een misdrijf, dan geldt de maximale vergoeding. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) verzorgt de uitkering van de vergoeding maar zal deze zo veel mogelijk verhalen op de aansprakelijke partij. Deze is wettelijk verplicht te betalen.