Schadevergoeding naasten bij bedrijfsongeval

12 augustus 2015 | Door redactie

Uw organisatie kan in de toekomst verplicht worden een schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden, mocht uw werknemer een bedrijfsongeval krijgen. Dit is opgenomen in een wetsvoorstel dat onlangs is ingediend bij de Tweede Kamer.

Bij ernstig letsel of overlijden door toedoen van een ander, krijgen de nabestaanden van het slachtoffer recht op een vaste vergoeding van de immateriële affectieschade, oftewel voor het veroorzaakte verdriet. Dit staat in het wetsvoorstel affectieschade (pdf) dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is ook van toepassing op bedrijfsongevallen. Mocht de wet definitief worden, dan kan uw organisatie dus aansprakelijk worden gesteld voor affectieschade door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

Wettelijke verplicht vergoeding te betalen

Het SGM verzorgt de uitkering van de vergoeding, maar zal deze zo veel mogelijk verhalen op de aansprakelijke partij. Omdat de wet ook is bedoeld voor verkeersongelukken, medische fouten en bedrijfsongevallen, kan uw organisatie de aansprakelijke partij zijn. U bent dan wettelijk verplicht de vergoeding te betalen. De hoogte van de vergoeding varieert van € 12.500 tot € 20.000 en is afhankelijk van de situatie en de relatie die de nabestaande met het slachtoffer heeft. Bij overlijden is de vergoeding bijvoorbeeld altijd € 2.500 hoger dan bij een ernstig of blijvend letsel. Is er sprake van een misdrijf, dan geldt de maximale vergoeding.