SER publiceert handreiking Taal en veiligheidsrisico’s

Als werknemers instructies en procedures niet goed begrijpen, brengt dit grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Het Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft daarom een nieuwe handreiking Taal en veiligheidsrisico’s gepubliceerd, die werkgevers moet helpen om miscommunicatie op de werkvloer te voorkomen.

24 december 2019 | Door redactie

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak gaat dit samen met gebrekkige digitale vaardigheden. Dit is een serieus probleem, want een goede taalbeheersing is vaak cruciaal op het werk. Miscommunicatie kan immers leiden tot ernstige ongevallen.

Engels spreken is geen oplossing

Eerdere maatregelen, zoals het gebruik van Engels als voertaal of het gebruik van afbeeldingen om veilige en onveilige situaties aan te duiden, blijken in de praktijk onvoldoende effectief. De nieuwe handreiking Taal en veiligheidsrisico’s (pdf) van de SER biedt werkgevers een stappenplan om de veiligheidsrisico’s door miscommunicatie te beperken. De handreiking biedt de werkgever handvatten om de risico’s in te schatten en praktische maatregelen die hij kan treffen om de communicatie op de werkvloer te verbeteren.

Afgestemd op eigen sector of werksituatie

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen de inhoud van de handreiking, afgestemd op hun branche, opnemen in de sectorale arbocatalogus en de branche-RI&E. Individuele werkgevers en werknemers kunnen de handreiking toepassen in hun organisatie, afgestemd op hun specifieke werksituatie.