Straks ook schadevergoeding voor nabestaande

27 juli 2015 | Door redactie

Bij ernstig letsel of overlijden ten gevolge van een bedrijfsongeval hebben de nabestaanden van een werknemer straks mogelijk recht op een vergoeding voor de immateriële schade. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Affectieschade dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het wetsvoorstel Affectieschade (pdf) regelt dat nabestaanden van een slachtoffer dat ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden door toedoen van een ander recht krijgen op een vaste schadevergoeding voor de immateriële schade. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om schade ten gevolge van een verkeersongeval, medische fouten, maar ook een bedrijfsongeval. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, betekent dit dus dat uw organisatie straks mogelijk een schadevergoeding moet betalen aan de nabestaanden van een werknemer als hij door een bedrijfsongeval ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden.

Hoogte van de schadevergoeding varieert

De hoogte van de vergoeding varieert van € 12.500 tot € 20.000 en is afhankelijk van de situatie en de relatie die de nabestaande met het slachtoffer heeft. Bij overlijden is de vergoeding bijvoorbeeld altijd € 2.500 hoger dan bij een ernstig of blijvend letsel. Is er sprake van een misdrijf, dan geldt de maximale vergoeding. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) verzorgt de uitkering van de vergoeding maar zal deze zo veel mogelijk verhalen op de aansprakelijke partij. Deze is wettelijk verplicht te betalen.