Vergoeding affectieschade bij bedrijfsongeval

22 juli 2015 | Door redactie

Krijgt één van uw medewerkers een bedrijfsongeval, dan kan het zijn dat u in de toekomst naast alle schade die nu al voor uw rekening komt ook nog eens een schadevergoeding aan de nabestaande van het slachtoffer moet betalen. Dit is geregeld in het wetsvoorstel affectieschade dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Bij ernstig letsel of overlijden door toedoen van een ander, krijgen de nabestaanden van het slachtoffer recht op een vaste vergoeding van de immateriële ‘affectieschade’. Dit staat in het wetsvoorstel affectieschade (pdf) dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is ook van toepassing op bedrijfsongevallen.

Uitkering vergoeding affectieschade wettelijk verplicht

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) verzorgt de uitkering van de vergoeding maar zal deze zo veel mogelijk verhalen op de aansprakelijke partij. Deze is wettelijk verplicht te betalen. De hoogte van de vergoeding varieert van € 12.500 tot € 20.000 en is afhankelijk van de situatie en de relatie die de nabestaande met het slachtoffer heeft. Bij overlijden is de vergoeding bijvoorbeeld altijd € 2.500 hoger dan bij een ernstig of blijvend letsel. Is er sprake van een misdrijf, dan geldt de maximale vergoeding. De wet is echter ook bedoeld voor  verkeersongelukken, medische fouten en bedrijfsongevallen.