Werkgever hoeft niet elk risico af te dekken

13 april 2017 | Door redactie

Ook al is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek, hij hoeft niet elk risico op de werkvloer af te dekken. Vooral bij een arbeidsongeval en de bijbehorende aansprakelijkstelling, is het goed om te weten hoe ver de zorgplicht van uw organisatie gaat.

Goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkplek zijn de verantwoordelijkheid van de werkgever. Die moet ervoor zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen en veiligheidsrisico's zo veel mogelijk beperken. Toch is de reikwijdte van de zorgplicht van de werkgever niet oneindig. Een recente rechtszaak bij de Centrale Raad van Beroep heeft dat bevestigd.

Veiligheidsschoenen waren niet verplicht

In deze zaak was een beveiliger bij het ministerie van Financiën van de trap gevallen. De trap was nat doordat het extreem veel geregend had. De beveiliger stelde zijn werkgever aansprakelijk voor het arbeidsongeval en stelde dat die zijn zorgplicht geschonden had door geen veiligheidsschoenen beschikbaar of verplicht te stellen en door geen waarschuwingsbord bij de natte trap te plaatsen. De kantonrechter gaf de beveiliger gelijk, maar in hoger beroep oordeelde het gerechtshof anders.

Gladheid was algemeen bekend

De zorgplicht houdt in dat werkgevers voor een veilige werkplek moeten zorgen. Dat betekent echter niet dat elk risico uitgebannen kan worden. In dit geval oordeelde het hof dat niet redelijkerwijs van de werkgever gevraagd kon worden om het risico van de gladde trap uit te sluiten. Het hof nam in zijn oordeel mee dat niet bewezen kon worden dat de werknemer zich niet zelf verstapt had en dat algemeen bekend is dat trappen glad kunnen worden door nattigheid. Uit de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kwam ook niet naar voren dat de werkgever dit veiligheidsrisico zo veel mogelijk had moeten beperken.
Centrale Raad van Beroep, 29 december 2016, ECLI (verkort): 5106