Werkgevers en werknemers te nonchalant over valgevaar

28 maart 2023 | Door redactie

Vallen van een hoogte staat in de top vijf van ernstige arbeidsongevallen. Vandaar dat de Arbeidsinspectie regelmatig controles uitvoert op risicovolle arbeidsplaatsen zoals de bouw. Recente controle van 200 bouwplaatsen leverde meer dan 250 overtredingen op.

Bij een controle van 200 bouwplaatsen op 16 maart 2023 constateerde de Nederlandse Arbeidsinspectie bij 140 bouwplaatsen overtredingen. In totaal werden 250 overtredingen genoteerd. De meeste overtredingen betroffen onveilig ingerichte werkplekken. Werkgevers zijn hiervoor verantwoordelijk. Vanaf werken op 2,5 meter hoogte zijn maatregelen verplicht om valgevaar te voorkomen. Maar ook werknemers moeten weten hoe ze veilig kunnen werken. Ze moeten veiligheidsinstructies opvolgen, de juiste arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Stilleggen van werk

Een paar regio’s sprongen eruit bij de controles. Vooral in Noord-Brabant en Limburg troffen de inspecteurs onveilige werksituaties aan. In en rond Utrecht en Rotterdam moest de Arbeidsinspectie op diverse locaties zelfs direct het werk stilleggen. Dat gebeurt als er sprake is van acuut gevaar voor werknemers en omstanders. Deze gevaarlijke situaties deden zich voor bij installateurs van zonnepanelen en bij dakdekkers. De veiligheidsmaatregelen waren niet op orde en persoonlijke beschermingsmiddelen ontbraken. Er werd bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van hekwerken, railingen, steigers en valbescherming.

Valgevaar in Arbobesluit

De verplichtingen van de werkgever bij werken op hoogte staan in het Arbobesluit. In artikel 3.16 staan regels voor het tegengaan van valgevaar. Er is sprake van valgevaar bij werken op een hoogte van 2,5 meter of hoger. Maar ook als van minder hoog vallen al gevaar oplevert, als er sprake is van risicoverhogende omstandigheden of van gaten in vloeren, moet de werkgever risicobeperkende maatregelen nemen (artikel). Hierbij moet hij de arbeidshygiënische strategie toepassen en maatregelen nemen in een vaste volgorde. Eerst het gevaar bij de bron wegnemen en als dat niet mogelijk is maatregelen van een volgend niveau.