Ziekte binnen en buiten werk gelijk behandeld

15 januari 2015 | Door redactie

Als werknemers ziek worden door een arbeidsongeval, valt dit onder het beroepsrisico. Maar werknemers kunnen ook ziek worden door een oorzaak die buiten het werk ligt. Wat zijn de verschillen en waarom zijn die relevant?

In een brief aan de Tweede Kamer legt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verschillen uit tussen de zogenoemde risque professionnel en risque social. In het eerste geval is er sprake van een arbeidsongeval of een beroepsziekte en in het tweede geval is er een oorzaak buiten het werk. Nederland maakt geen onderscheid tussen deze twee vormen als het gaat om de loondoorbetaling bij ziekte en de WAO of de WIA, maar in veel andere landen gebeurt dit wel.

Re-integratie snel oppakken ongeacht de oorzaak van de ziekte

Minister Asscher is geen voorstander van een onderscheid tussen risque professionnel en risque social, omdat de oorzaak van de ziekte geen rol mag spelen bij de hoogte van de uitkering, de financiering van de uitkering en de inspanningen bij de re-integratie. Hoe de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, moet bij deze zaken geen rol spelen; het gaat erom dát iemand arbeidsongeschikt is geworden. Ongeacht de oorzaak moeten werkgever en werknemer gezamenlijk de re-integratie oppakken.

Oorzaak verzuim lastig vast te stellen

Zouden verschillende ziekte-oorzaken wel verschillend behandeld worden, dan is er in eerste instantie aandacht voor de oorzaak van het verzuim en dan kunnen er tegengestelde belangen zijn. Het is lastig om de grenzen te bepalen. Zo is de oorzaak van psychische klachten meestal niet simpel vast te stellen. Bij grensgevallen kan dat zelfs leiden tot een conflict en een gang naar de rechter. Omdat eerst de oorzaak wordt vastgesteld, ligt de aandacht in ieder geval niet direct bij de re-integratie. En volgens de minister zou alle aandacht daar juist naar moeten uitgaan.