Factoren voor immateriële schadevergoeding toetsen

Checklist

PDF 169.56 kb

publicatiedatum 06-08-2019

Download deze tool
Als een werknemer schade lijdt als gevolg van een ongeval of beroepsziekte, kan hij recht hebben op vergoeding van materiële schade, maar ook op die van immateriële schade. Door middel van deze tool kunt u de factoren die bepalend zijn voor de hoogte van een immateriële schadevergoeding toetsen.