Verzoek regresrecht aan verzekeraar

Maatwerkbrief

MS Word 50.67 kb

21-10-2019

Download deze tool
Het kan voorkomen dat u als werkgever het loon moet doorbetalen aan een zieke werknemer maar de kosten daarvan wel kan verhalen op een andere partij. Als werkgever kunt u degene aansprakelijk stellen die de tijdelijke of langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer heeft veroorzaakt. U moet dan een brief sturen naar de verzekeraar van de tegenpartij. In deze brief eist u erkenning van de aansprakelijkheid van de schade binnen een redelijke termijn.