Wie is aansprakelijk bij een ongeval door een robot?

26 juli 2019

Mijn organisatie zet in het magazijn robots in. Dat gaat goed, maar wie is aansprakelijk als een ongeval plaatsvindt waar een robot bij betrokken is?

Robots zijn bezig aan een opmars in het bedrijfsleven en nemen taken over van mensen. In de Arbowet staat dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als uw medewerker een arbeidsongeval heeft waarbij een robot is betrokken, kan hij de werkgever aansprakelijk stellen. Het kan namelijk zo zijn dat uw organisatie werknemers niet goed heeft geïnstrueerd of dat er onvoldoende beschermingsmiddelen zijn uitgedeeld. Of uw organisatie heeft nagelaten om te zorgen voor gescheiden gangpaden, zodat robot en mens elkaar niet kunnen kruisen. Uw organisatie kan de schade mogelijk verhalen op de producent van de robot of op een werknemer die bewust roekeloos gedrag vertoonde bij het werken met de robot.

Opnemen in de RI&E

De werkgever moet volgens de Arbowet risico’s – dus ook die van robotisering – in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opnemen en maatregelen treffen tegen deze risico’s. Denk aan goede instructies en controle op naleving van die instructies. Bij een arbeidsongeval is het belangrijk dat het risico van werken met robots is vastgelegd en dat de getroffen maatregelen op papier staan. Uw organisatie doet er goed aan om bij een ongeval Inspectie SZW in te schakelen, ook als pas later duidelijk is wat voor letsel uw medewerker heeft opgelopen.

Rechten en verantwoordelijkheden

Organisaties zetten steeds vaker robots in. Soms werken zij op zichzelf, maar robots gaan ook meer samenwerken met werknemers van vlees en bloed. De vraag wie aansprakelijk is voor een arbeidsongeval veroorzaakt door een robot, zal waarschijnlijk vaker opdoemen de komende jaren.