Arbeidsongeval

Bedrijfsongevallen of arbeidsongevallen overkomen een werknemer door of tijdens de uitoefening van zijn werk. Zo'n ongeval kan plaatsvinden in het bedrijfspand, maar ook als een werknemer onderweg is voor het werk of als hij ergens anders aan het werk is. Alleen ongevallen tijdens woon-werkverkeer vallen buiten de definitie arbeidsongeval. Bij een bedrijfsongeval moet in alle gevallen de Inspectie SZW  worden ingelicht. Deze instantie doet onderzoek naar het ongeval op de plek waar het heeft plaatsgevonden. Elk bedrijfsongeval of bijna-ongeval, hoe klein ook, moet daarnaast op een lijst bijgehouden worden en in de administratie worden bewaard.

Uitgelicht

Factoren voor immateriële schadevergoeding toetsen

Als een werknemer schade lijdt als gevolg van een ongeval of beroepsziekte, kan hij recht hebben op vergoeding van materiële schade,...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Registreren van een arbeidsongeval

Als in uw organisatie een arbeidsongeval plaatsvindt, is er werk aan de winkel. Behalve de afhandeling van het ongeval zelf en alle...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Verzoek regresrecht aan verzekeraar

Het kan voorkomen dat u als werkgever het loon moet doorbetalen aan een zieke werknemer maar de kosten daarvan wel kan verhalen op...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Vindt er een arbeidsongeval plaats op de werkvloer, dan is dat een flinke schok voor zowel de werknemers als de werkgever. Volgens...

Infograhpic
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 09-10-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Veiligheid bij klassieke arbeidsongevallen

Arbeidsomstandigheden 5 minuten | 28-01-2020

Bewegende delen van machines zijn gevaarlijk. “Maar er is goede afscherming, de werknemers zijn geïnstrueerd”, zo zult u denken. Ernstige ar...

Infographics

Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Arbeidsongeval Publicatiedatum 09-10-2019

Vindt er een arbeidsongeval plaats op de werkvloer, dan is dat een flinke schok voor zowel de werknemers als de werkgever. Volgens de Arbowet is uw organisatie verplicht...

Veiligheidstekens

Arbeidsongeval Publicatiedatum 30-07-2019

Het gebruik van veiligheidstekens of pictogrammen kan het risico van misverstanden en arbeidsongevallen verkleinen. Door het gebruik van kleuren en symbolen kunnen werknemers...

Vraag en antwoord

Moeten wij bij een bijna-ongeval ook actie ondernemen?
Van bijna-ongevallen kunt u veel leren. De basisoorzaken van bijna-ongevallen zijn vaak hetzelfde als van echte arbeidsongevallen. Vaak blijkt bij een ernstig ongeval dat er een reeks aan incidenten en bijna-ongevallen aan voorafging, maar dat niemand ingreep. Bovendien geven bijna-ongevallen... Lees het hele antwoord