Arbeidsongeval

Bedrijfsongevallen of arbeidsongevallen overkomen een werknemer door of tijdens de uitoefening van zijn werk. Zo'n ongeval kan plaatsvinden in het bedrijfspand, maar ook als een werknemer onderweg is voor het werk of als hij ergens anders aan het werk is.  Elk bedrijfsongeval of bijna-ongeval, hoe klein ook, moet daarnaast op een lijst bijgehouden worden en in de administratie (tool) worden bewaard.

Tellen ongevallen tijdens woon-werkverkeer ook als arbeidsongeval?

Ongevallen tijdens woon-werkverkeer vallen buiten de definitie arbeidsongeval. U hoeft deze dus niet te melden of te registreren.

Moet alle bedrijfsongevallen gemeld worden bij de Arbeidsinspectie?

Bij een bedrijfsongeval (verdiepingsartikel) moet in alle gevallen de Nederlandse Arbeidsinspectie worden ingelicht. Deze instantie doet onderzoek naar het ongeval op de plek waar het heeft plaatsgevonden. 

Nieuws

Veilig gedrag op werkvloer stimuleren vraagt creatieve aanpak

20-02-2024

Om werknemers aan te moedigen zich anders te gaan gedragen op de werkvloer, werken aansprekende voorbeelden beter dan allerlei bewijzen uit...

Machinerichtlijn voor betere veiligheid

31-01-2024

Het werken met machines kan risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid en de kans op arbeidsongevallen vergoten. Daarom moeten ze aan s...

CNV Jongeren opent meldpunt stagemisbruik

25-01-2024

In februari starten veel studenten met een stage. Hierbij hopen ze relevante werkervaring op te doen en een volgende stap richting diplomeri...

Meer risico op arbeidsongeval door laaggeletterdheid

25-01-2024

Laaggeletterdheid van werknemers brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbe...