Bedrijfsverkoop en corona: hogere prijzen in IT en zorg

Het aantal bedrijfsverkopen in het mkb heeft door de coronacrisis een flinke knauw gekregen. Maar het is niet overal slecht nieuws. In sectoren die juist aan belang winnen door het ‘nieuwe normaal’ zijn juist gemiddeld hogere overnameprijzen betaald.

9 september 2020 | Door redactie

Overnameplatform Brookz heeft 85 advieskantoren ondervraagd voor de halfjaarlijkse ‘barometer’. Deze kantoren zijn betrokken bij overnames van ondernemingen met een omzet tussen de € 500.000 en € 30 miljoen. In het eerste halfjaar van 2020 hebben deze kantoren 296 bedrijfsverkopen afgerond. Dat is 41% minder dan in de tweede helft van 2019. Een schril contrast met de vorige barometer, toen het aantal verkopen juist met 35% steeg.

Lagere ‘multiple’ in de horeca

De advieskantoren zien in de eerste 6 maanden vooralsnog geen grote verschuivingen in de verdeling van het aantal  transacties over de verschillende sectoren. Het is dus (nog) niet zo dat de transacties in bijvoorbeeld de zwaar geraakte horeca helemaal zijn stilgevallen.
Wel zijn er verschillen in de zogenoemde ‘multiple’ per sector. Ofwel: hoe veel keer het bedrijfsresultaat (EBITDA) betaalt een koper bij bedrijfsoverdracht? Over de hele linie is de gemiddelde multiple gezakt naar 4,7, tegen 4,95 in de tweede helft van 2019. Daarbij is de horeca het zwaarst getroffen. Daar is de multiple met 10% gezakt naar 3,6 keer de EBITDA. Aan de andere kant zijn er ook sectoren die er juist gunstig uitspringen in deze coronatijden. In de sectoren gezondheidszorg & farmacie, IT-dienstverlening & softwareontwikkeling en e-commerce (webwinkels) zijn de multiples juist licht gestegen.

Adviseurs gematigd positief over rest van 2020

Bij ruim de helft van de transacties is financiering van buiten gebruikt. Zo heeft 46% aangeklopt voor een borgstellingskrediet van de overheid. Vaak is de externe financier de bank (betrokken bij 72% van de transacties), maar ook de zogenoemde ‘vendor loan’ is populair. Die opzet, waarbij de verkoper in feite een deel van de overnamesom leent aan de koper, is in 75% van de gevallen gebruikt.
Na de fikse klap die de overnamemarkt heeft gekregen kijken de advieskantoren gematigd positief naar de rest van 2020. In de barometer van Brookz (pdf) geven zij de tweede jaarhelft een 6,6 als rapportcijfer. Voor de eerste zes maanden gaven zij nog een mager zesje. Ongeveer de helft van de advieskantoren denkt dat de markt verder zal aantrekken, terwijl 18% rekent op een verdere verslechtering.