Dochterlief heeft geen trek in familiebedrijf

20 januari 2016 | Door redactie

Ondernemers hoeven er allang niet meer op te rekenen dat hun nageslacht het familiebedrijf zonder meer overneemt. Kinderen van ondernemers zijn namelijk slechts zelden bereid tot overname van de onderneming. Dit betekent dat veel ondernemers uitwijkmogelijkheden moeten zoeken.

Ondernemerskinderen laten het familiebedrijf links liggen, berichtte het Financieele Dagblad onlangs naar aanleiding van een grootschalig onderzoek van EY en de universiteit van St. Gallen in Zwitserland onder 34.000 studenten. In Nederland werden 3100 studenten ondervraagd van wie de ouders een familiebedrijf hebben. De gemiddelde leeftijd van deze studenten was 23 jaar. Het onderzoek bevestigde opnieuw wat in 2012 ook al uit een groot onderzoek naar voren kwam: kinderen van ondernemers zien geen brood in overname van het familiebedrijf. Uit het nieuwe onderzoek blijkt namelijk dat slechts 1.7% van de Nederlandse respondenten interesse zou hebben in een overname. Internationaal ligt dat percentage met 3.5% niet veel hoger.

Lastige vraagstukken bij bedrijfsoverdracht

Een gebrek aan interesse voor het familiebedrijf bij de eigen kinderen, betekent voor ondernemers dat zij andere uitwijkmogelijkheden moeten zoeken als zij de onderneming van de hand willen doen. Vroeg of laat zullen andere partijen dan moeten worden gepolst, waarbij het bepalen van de waarde van de onderneming een belangrijk en complex onderdeel van het proces vormt. Hierbij komen vraagstukken aan bod als: wel of niet kiezen voor de voordelen van een concernstructuur (tool), wat te doen met de pensioenverplichting die op de balans (tool) staat, met behulp van welke methode kan de waarde het beste worden bepaald én welk prijskaartje kan er uiteindelijk het beste aan de onderneming worden gehangen?
Abonnees van BV Rendement kunnen antwoorden op deze en andere vragen met betrekking tot de overdracht van de onderneming vinden in een serie artikelen in de laatste twee nummers van 2015 en de eerste twee nummers van 2016. Heeft u nog geen abonnement, sluit dan nu een proefabonnement af.