Markt voor bedrijfsovernames draait door, maar begrensd

27 januari 2023 | Door redactie

De markt voor bedrijfsovernames staat onder druk door economische onzekerheid en een stijgende rente. Toch laten onderzoeken zien dat er bij zogeheten ‘private equity’-fondsen nog steeds interesse is in overnames. Wel ligt er druk op de overnamepremies en worden er meer voorwaarden gesteld aan de overname.

Na een fikse dip door de coronacrisis, is de markt voor bedrijfsovernames weer opgeveerd. Maar sinds medio vorig jaar sluipt er weer meer terughoudendheid in de markt. Dat heeft te maken met onzekerheid over de ontwikkeling van de economie, maar vooral ook met de stijgende rente. Dat maakt het financieren van een bedrijfsoverdracht duurder, en dat drukt ook het rendement dat de overnemende partij kan maken op de aankoop.

Kwaliteit onderneming belangrijk voor prijs

Die donkere wolken boven de overnamemarkt komen ook terug in een enquête van accountantskantoor BDO. Daarvoor zijn 28 investeringsmaatschappijen en bankiers ondervraagd over hun visie op overnames in drie sectoren: de maakindustrie, de voeding- en bloemensector en technologie, media en telecommunicatie. Van de ondervraagden is 92% het eens met de stelling dat hun interesse in overnames in het algemeen is verminderd.
Maar dit betekent niet dat de interesse helemaal is verdwenen. Wel ligt er grotere nadruk op wat valt samen te vatten als de kwaliteit van de overnameprooi, zo blijkt uit het onderzoek (pdf). Daarbij gaat het dus om bijvoorbeeld de concurrentiepositie van de onderneming, het businessmodel en de kwaliteit van het management. Dit biedt dus ook mogelijkheden voor ondernemers om zich juist op dergelijke factoren in de kijker te spelen voor een overname. Dat kan mogelijk ook een hogere waardering opleveren.

Koopprijs deels afhankelijk van resultaten

Tegelijkertijd zien de ondervraagden in het onderzoek druk op de waarderingen van ondernemingen. Ook hebben de marktontwikkelingen invloed op hoe de verkoop gefinancierd wordt. Investeerders zeggen namelijk dat zij in 9 van de 10 gevallen de koopprijs deels afhankelijk maken van de toekomstige resultaten van de onderneming. Dit komt er simpelweg op neer dat de verkoper een deel van de overnamesom pas krijgt als een vooraf gesteld doel wordt gehaald. Bijvoorbeeld een bepaalde groei van het bedrijfsresultaat. Dit staat ook wel bekend als een ‘earn-out’.

Private equity in de markt voor overnames mkb

Dat er zeker nog steeds interesse is in bedrijfsovernames, blijkt ook uit berichten van bedrijfsovernameplatforms Brookz en Marktlink. Met name ook in het mkb duikt private equity vaker op als koper, meldt Marktlink na analyse van de overnames die via het platform zijn gelopen van 2020 tot en met 2022. Private equity (infographic) is een verzamelnaam voor fondsen die buiten de aandelenbeurs om investeren in ondernemingen. Met privékapitaal dus, dat niet zelden komt van vermogende ondernemersfamilies.
De zogeheten multiple die private equity-partijen betalen is volgens de analyse van Marktlink ook gestegen, terwijl die bij strategische kopers juist is gedaald. De multiple laat zien hoeveel keer het bedrijfsresultaat (EBITDA) de koper betaalt voor een onderneming. Volgens Marktlink zien private-equityfondsen nog veel kansen in het mkb, met name ook om de onderneming juist in samenwerking met de ondernemer te laten groeien.