Overdragen IB-onderneming kan heel goedkoop

11 oktober 2021 | Door redactie

Met de geruisloze doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting (IB) kan een ondernemer zijn onderneming fiscaal voordelig overdragen. Draagt hij over aan een medeondernemer of werknemer dan is een van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om hiervoor in aanmerking te komen dat de medeondernemer of werknemer al minimaal 36 maanden ten tijde van de overdracht medeondernemer of werknemer van de onderneming is.

Bij de overdracht van een onderneming voor de IB aan een medeondernemer of een werknemer krijgt  een ondernemer in principe met stakingswinst (verdiepingsartikel) te maken waarover hij moet afrekenen met de fiscus. Deze afrekening kan hij echter (grotendeels) voorkomen door gebruik te maken van de geruisloze doorschuifmogelijkheid. Maar dan moet hij wel aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor geruisloze doorschuiving

Aan welke voorwaarden moet een IB-ondernemer nu voldoen om in aanmerking te komen voor de geruisloze doorschuiving van zijn onderneming aan een mede-ondernemer of werknemer?:

 • Er moet een overdracht van een (zelfstandig deel van een) onderneming of medegerechtigdheid zijn.
 • De overdracht moet plaatsvinden aan een medeondernemer of een werknemer.
 • De medeondernemer of werknemer moet minimaal 36 maanden medeondernemer of werknemer zijn ten tijde van de overdracht of een jaar als de ondernemer voor 45% arbeidsongeschikt is.
 • De voortzetter(s) moet(en) de onderneming voortzetten tegen de boekwaarden die de ondernemer op de balans heeft staan.
 • De voortzetter(s) en de overdragende ondernemer moeten bij de Belastingdienst om toepassing van de doorschuifregeling verzoeken.

Meer uitleg over deze voorwaarden is te vinden in het volgende verdiepingsartikel.

Geruisloos doorschuiven of toch afrekenen voordeliger?

Of het  voordeliger is om te kiezen voor een geruisloze doorschuiving of om ‘gewoon’ af te rekenen met de Belastingdienst is afhankelijk van de omstandigheden. Hieronder een aantal punten die kunnen worden meegewogen bij de beslissing (en die van de overnemers!):

 • Bij doorschuiven heeft de ondernemer als overdrager geen recht op de stakingsaftrek van
  € 3.630.
 • Bij staking kan de ondernemer een stakingslijfrente bedingen en hiermee de belastingheffing over de stakingswinst uitstellen naar toekomstige jaren.
 • Heeft de ondernemer de laatste jaren verlies geleden, dan is het vaak aantrekkelijker om fiscaal af te rekenen en de verliezen te verrekenen.
 • Als de koper de onderneming binnen drie jaar staakt, heeft hij geen recht op de stakingsvrijstelling.

Meer informatie over bedrijfsoverdracht vindt u in de toolbox Uw onderneming overdragen doet u zo.

Bijlagen bij dit bericht