Ruisende inbreng vóór 31 maart doorgeven

24 maart 2011 | Door redactie

Wilt u uw onderneming voor de inkomstenbelasting omzetten in een bv dan heeft u voor een ruisende inbreng nog tot 31 maart 2011 de tijd om een intentieverklaring op te stellen en te registreren bij de fiscus. Voldoet u hieraan dan mag u doen alsof u de bv al per 1 januari 2011 bent gestart.

Het kan voor u voordelig zijn om uw onderneming te gaan drijven in de vorm van een bv. U betaalt dan mogelijk minder belasting en u bent dan niet langer in privé aansprakelijk. Gevolg hiervan is dat u in principe moet afrekenen over de meerwaarde in de onderneming. Dit is een zogenoemde ruisende inbreng. Onder voorwaarde is het mogelijk om drie maanden terugwerkende kracht te krijgen bij een ruisende inbreng. De intentieverklaring of voorovereenkomst moet u dan binnen drie maanden na het gewenste overgangstijdstip opmaken en registreren bij de Belastingdienst. Het mag niet zo zijn dat u door de omzetting van de onderneming in een bv een fiscaal voordeel behaalt. De nieuwe bv moet dan wel binnen negen maanden tot stand komen, dus bij een terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 is dat vóór 1 oktober 2011. U moet de onderneming dan ook binnen deze termijn inbrengen in de bv.

Ruisend of geruisloos

Mocht u niet willen afrekenen over de meerwaarde dan kunt u uw onderneming ook geruisloos inbrengen in de bv. In dat geval gaan alle rechten en plichten over naar de bv en gaat de bv met dezelfde boekwaarden verder. Wilt u bij de geruisloze inbreng gebruikmaken van de terugwerkende kracht tot 1 januari 2011, dan moet u een voorovereenkomst binnen negen maanden opstellen en registreren bij de fiscus. Twijfelt u nog over een ruisende of geruisloze inbreng dan is het van belang dat u de voorovereenkomst in ieder geval binnen drie maanden opstelt en registreert. Zo heeft u op een later moment in het jaar nog de mogelijkheid om te kiezen tussen een ruisende of geruisloze inbreng.