Verschillende scenario’s bij een bedrijfsoverdracht

19 november 2021 | Door redactie

Door de coronapandemie zijn sommige ondernemers tot het besluit gekomen om hun onderneming over te dragen. Dat kan binnen familieverband plaatsvinden, maar ook daarbuiten en het kan gefaseerd of ineens gebeuren. Er zijn dus verschillende scenario’s te bedenken.

Heeft de ondernemer plannen om zijn onderneming over te dragen (tools), dan moet als eerste een overdrachtsplan worden gemaakt. Met het overdrachtsplan wordt het beste scenario voor de bedrijfsoverdracht duidelijk. Het overdrachtsplan bevat onder andere de sterktes en verbeterpunten van de onderneming, de kansen en bedreigingen en de ontwikkelingen die relevant zijn voor de onderneming, bijvoorbeeld in de markt of op het gebied van wet- en regelgeving. Ook de juridische en fiscale structuur van de onderneming, de rentabiliteit en solvabiliteit ten opzichte van concurrenten, en de arbeidsovereenkomsten en relatiebedingen moeten onderzocht worden om tot een juiste waardebepaling te komen en een zo gunstig mogelijk scenario te realiseren.

Verschillende opties voor wat betreft potentiële kopers

Meestal begint na het bepalen van de waarde de zoektocht naar de eventuele koper. Ook dan zijn er verschillende opties denkbaar. Mogelijke overnemers kunnen onder andere familieleden zijn, werknemers (management buy out), externe managers (management buy in) of concurrerende ondernemingen. Het is aan de ondernemer om aan te geven wat voor hem belangrijke zaken zijn waar een kandidaat-koper aan moet voldoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eventuele wens tot continuïteit van de werkgelegenheid voor de achterblijvende werknemers. Het kan handig zijn om een financieel adviseur in de arm te nemen voor zowel het voortraject als de verkoop. Daarover leest u meer in dit verdiepingsartikel.

Bijlagen bij dit bericht