Mag een werkgever de werknemers van zijn verkochte bedrijf ronselen?

18 augustus 2020

In hoeverre is iemand in overtreding wanneer hij werknemers van de onderneming die hij eerder verkocht heeft, nu ‘ronselt’ om voor zijn nieuwe onderneming te komen werken?

Allereerst is de vraag of er sprake is van een overtreding. Dat kan het geval zijn wanneer bij verkoop van de onderneming is overeengekomen dat de verkoper geen werknemers van de verkochte onderneming mag benaderen (gedurende een bepaalde periode). De reden van zo’n verbod is dat de waarde van de ‘oude’ onderneming daalt als sleutelfiguren vertrekken. Zo’n verbod moet dan wel zijn vastgelegd in de overnameovereenkomst. De tweede vraag is of er een termijn is overeengekomen. Als de verkoper na sluiting daarvan werknemers benadert, is er geen sprake van een overtreding.

Concurrentiebeding

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een paragraaf over een concurrentiebeding. Hebben de benaderde werknemers een dergelijk beding? Zijn het personen met specifieke kennis die gevoelige informatie meenemen of niet? En vindt de benadering in openheid plaats, of gebeurt het onder de radar? Hier zouden aanknopingspunten kunnen liggen om van een overtreding te spreken.

Mocht zo’n zaak voor de rechter komen, houd er dan rekening mee dat een concurrentiebeding inbreuk maakt op het grondrecht van een werknemer op vrije arbeidskeuze. De mate waarin de werknemer hinder ondervindt van deze inbreuk, wordt in een procedure afgewogen tegen het belang van de werkgever bij bescherming van zijn belangen.

De werknemer heeft vaak de volgende belangen:

  • een positieverbetering (betere arbeidsvoorwaarden en perspectieven);
  • een onredelijke beperking in de mogelijkheid een nieuwe baan te vinden die past bij de ervaring, kennis en ambities van de werknemer.

Het hangt er dus van af wat er bij overname is afgesproken en hoe de mensen zijn benaderd. Bij twijfel krijgen de werknemers die weg willen vaak het voordeel.