Waar moet ik aan denken als ik de aandelen van mijn bv verkoop?

14 oktober 2021

Waar moet ik allemaal aan denken als de aandelen van mijn bv verkocht worden?

De meest voorkomende vorm van bedrijfsoverdracht is de overdracht van de aandelen van de bv. Vooral omdat het de meest eenvoudige en overzichtelijke manier is om een bv te verkopen. Bij een verkoop en overdracht van de aandelen in de bv komt er weliswaar een andere eigenaar, maar de bv als zodanig blijft bestaan en is verplicht alle lopende verplichtingen na te komen: ten opzichte van het personeel, leveranciers, afnemers of wie dan ook. 

In privé eigenaar

Voor de fiscale gevolgen van de verkoop van de aandelen van de bv is het van belang te weten wie de aandeelhouder is: bent u dat als dga privé of bezit een (holding-) bv de aandelen? In het eerste geval heeft de transactie gevolgen voor box 2 van de inkomstenbelasting. U moet over de verkoopopbrengst – het verschil tussen verkrijgingsprijs en vervreemdingsprijs van de aandelen – belasting betalen in box 2. Is de verkopende partij de (holding-)-bv, dan valt dat onder de vennootschapsbelasting.

Via holding

Is de onderneming opgesplitst in een holding-bv en een werk-bv, dan kan de dga de verkoopopbrengst van de aandelen van de werk-bv op grond van de deelnemingsvrijstelling uitkeren aan de holding-bv, zonder dat daarover op dat moment een heffing plaatsvindt. De heffing van inkomstenbelasting komt pas aan de orde als u de aandelen van de holding-bv vervreemdt.