Welke vrijstelling geldt bij het overdragen van een onderneming aan mijn kinderen?

12 juni 2020

Onze directeur wil zijn onderneming overdragen aan een van zijn kinderen. Geldt hiervoor nog een bepaalde vrijstelling?

Als een onderneming (eenmanszaak) overgaat naar (een van) de kinderen van de directeur, dan is dit kind (of zijn deze kinderen) onder aanvullende voorwaarden geen belasting verschuldigd op grond van de vrijstellingsregeling.

Soorten vrijstellingen            

De wetgever kent 3 soorten bijzondere vrijstellingen bij bedrijfsoverdracht:

  • Vrijstelling voor de staat: ook als de onroerende zaak overgaat naar een overheidslichaam geldt een vrijstelling. Let op: niet alle publiekrechtelijke lichamen zijn vrijgesteld.
  • Inbreng in een personenvennootschap: de inbreng van een onroerende zaak in een personenvennootschap (maatschap, vof, cv) is vrijgesteld. De directeur moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
    • hij moet eenzelfde bedrag bijschrijven op de kapitaalrekening als de waarde van de onroerende zaak;
    • de onderneming hoort niet tot het vermogen van een vastgoed-bv.
    • Inbreng in een nv of bv: ook hiervoor geldt een vrijstelling, als de directeur in het aandelenkapitaal maar gerechtigd is in dezelfde verhouding als in de omgezette onderneming.

De vrijstelling geldt ook voor kleinkinderen of (half)broers/zusters en hun partners. Zij moeten de onderneming wel voortzetten en dat mag gefaseerd (in delen) gebeuren.