Bedrijfsoverdracht

Voordat een onderneming wordt overgedragen, moeten veel zaken expliciet vastgelegd worden. Het uitgangspunt is de waardebepaling. Er zijn diverse uitgangspunten om de waarde van de onderneming te bepalen. Dit is ook fiscaal van belang.

Zo zijn er de zogenoemde discounted cash flow-methode (waarde op basis van toekomstige vrije kasstromen), de intrinsieke waarde-methode (waarde is het verschil tussen bezittingen en schulden) en de rentabiliteitsmethode (waarde is de gemiddeld haalbare toekomstige nettowinst).

Nieuws

Overnamemarkt verbeterd in eerste helft van 2023

05-09-2023

In de eerste helft van 2023 was er weer een lichte stijging waar te nemen in het aantal bedrijfsovernames. De stijgende rente had echter wel...

Kabinet wil reparaties in regelingen bedrijfsopvolging

01-05-2023

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet ook verschillende ingrepen aangekondigd in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Die reparaties mo...

De geheimhoudingsverklaring bij een bedrijfsoverdracht

14-03-2023

Een accountant of financieel adviseur speelt vaak een belangrijke rol bij de verkoop van een onderneming. Als een kandidaat-koper zich heeft...

Vertrokken vennoot loopt vergoeding voor goodwill mis

21-02-2023

Een ondernemer die uit een vennootschap onder firma (vof) stapte, wilde bij zijn vertrek ook een vergoeding voor de opgebouwde goodwill van...

Recent verschenen