Bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarde kan lonen

26 februari 2019 | Door redactie

Het is weer die tijd van het jaar: de WOZ-beschikkingen voor woningen en bedrijfspanden ploffen (digitaal) op de mat. Bezwaar maken kan voordeel opleveren, want de WOZ-waarde werkt in verschillende belastingen door. Intussen loopt er nog een internetconsultatie over een wetsvoorstel dat de rechtszekerheid rond de WOZ-beschikking zou moeten verbeteren.

In de WOZ-beschikking maakt de gemeente een schatting van de waarde van woningen en bedrijfspanden op een bepaalde datum. De peildatum voor die waarde is nu 1 januari 2018. Gemiddeld liggen de WOZ-waardes van woningen 8,3% hoger dan die op 1 januari 2017, aldus WOZ-toezichthouder de Waarderingskamer.

Belastingen met WOZ-waarde als uitgangspunt

Die oplopende waarde is op zich goed nieuws voor mensen die hun woning graag willen verkopen. Maar voor woningbezitters die blijven zitten kan de hogere WOZ-waarde van verschillende kanten in de papieren lopen, aangezien aardig wat belastingen de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen. Dat geldt onder meer voor het eigenwoningforfait. Gemeenten baseren hun onroerendezaakbelasting (OZB) ook op de WOZ-waarde en waterschappen hun watersysteemheffing.
Bezwaar maken met een brief (tool) tegen een te hoge WOZ-waarde kan dus lonen. Dat moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Een woningbezitter of onderneming kan bijvoorbeeld aangeven dat er met de verkeerde panden is vergeleken. Ook zijn er geregeld rechtszaken over zogeheten ‘waardeverminderende factoren’, zoals een zendmast in de spreekwoordelijke achtertuin.

Tegengestelde belangen bij WOZ-waarde

In de tussentijd is het kabinet ook bezig geweest met reparaties aan de WOZ. Tot een paar jaar geleden werd de WOZ-waarde alleen gebruikt voor belastingheffing. Daarom hadden eigenaren en gebruikers eigenlijk alleen baat bij het omlaag krijgen van de WOZ-waarde. Maar inmiddels maken ook andere regelingen gebruik van de WOZ-waarde. Zo mag een verhuurder van sociale huurwoningen een hogere huur vragen als de waarde van het pand hoger wordt. De gebruikers van dat pand – de huurders dus – hebben juist géén belang bij een hogere WOZ-waarde.
Om meer rechtszekerheid te bieden wil het kabinet met een wetsvoorstel proberen te regelen dat de WOZ-waarde voor een pand zo snel mogelijk definitief komt vast te staan. Daarom wordt er straks een WOZ-beschikking per pand afgegeven, waarvan alle belanghebbenden kennis moeten nemen. Nu is het nog zo dat alle belanghebbenden een beschikking kunnen opvragen en tegen die beschikking ook weer bezwaar kunnen maken. Straks staat de beschikking meteen definitief vast als er binnen zes weken geen bezwaar is gemaakt.

Kritiek op wetsvoorstel in internetconsultatie

De internetconsultatie over dit wetsvoorstel loopt nog tot 1 maart 2019. De reacties zijn vooralsnog niet bepaald juichend. Eén van de kritiekpunten is dat de rechtspositie van erfgenamen juist verslechtert. Het kan voorkomen dat zij een woning erven op het moment dat de WOZ-beschikking al definitief vaststaat. Zij hebben dan geen mogelijkheid gehad om hiertegen bezwaar te maken.