Deel energielabels bedrijfsgebouwen klopt niet

2 december 2022 | Door redactie

Van de in 2021 gecontroleerde energielabels voor bedrijfsgebouwen klopt 8% niet. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef. Het kabinet komt met verbetermaatregelen, omdat het energielabel van een pand steeds meer gewicht krijgt.

Woningen en bedrijfspanden moeten bij verkoop of verhuur een energielabel hebben. Dat label laat zien hoe energiezuinig het pand is, waarbij A de beste score is en G de slechtste. Het label van een pand is op te zoeken via de landelijke database op ep-online.nl. Het pand wordt gelabeld aan de hand van een rapport van een adviseur. Het opstellen van zo’n rapport kost geld, voor een bedrijfspand al snel een paar honderd euro.

Kwaliteit rapporten voor energielabel gecontroleerd

Elk jaar monitort kwaliteitscontroleur InstallQ de kwaliteit van de afgegeven ‘energieprestatierapporten’ aan de hand van een steekproef. Voor de rapportage over 2021 zijn er 537 labels gecheckt van bedrijfsgebouwen (zogenoemde utiliteitsgebouwen, ofwel alle panden die niet gebruikt worden om in te wonen). Daarvan zijn er 58 ‘niet akkoord’ bevonden. Minister De Jonge van Volkshuisvesting concludeert uit de rapportage dat afwijkingen in de energierapporten bij een deel van de panden er ook toe leidt dat er een verkeerd label is afgegeven. Bij bedrijfsgebouwen gaat dat om 8%. Bij woningen is het 7% van de 1.091 gecontroleerde labels.

Energielabel moet betrouwbaar zijn

In 2021 is een nieuwe systematiek voor het energielabel ingevoerd, waar energieadviseurs dus ook nog aan moesten wennen. Niettemin vindt De Jonge de resultaten onder de maat en komt hij met verbetermaatregelen. Die houden onder meer in dat de controle van het werk van adviseurs wordt aangescherpt.
Verbetering is nodig volgens De Jonge, omdat er op het label vertrouwd moet kunnen worden. Zeker omdat het energielabel een steeds belangrijkere rol speelt in het economisch verkeer, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Hij wijst erop dat een beter energielabel uiteindelijk reden kan zijn voor een korting op de hypotheekrente of een hogere waarde van een pand bij verkoop.

Verplicht energielabel C voor kantoren

Het energielabel is bijvoorbeeld nu al van belang voor kantoorgebouwen. Vanaf 1 januari 2023 moeten grote kantoorpanden verplicht een energielabel C hebben (infographic). Voldoen zij daar niet aan, dan mag het pand uiteindelijk niet meer als kantoor gebruikt worden. In eerste instantie zullen in 2023 alle pandeigenaren die moeten voldoen aan de labelplicht een brief ontvangen, zo blijkt uit een bericht op de site van het Informatiepunt Leefomgeving. Zij krijgen dan een termijn om alsnog het verplichte label te overleggen of een planning te laten zien op welke termijn zij aan de verplichting voldoen. Als de pandeigenaar niet meewerkt, volgt er handhaving. Waarschijnlijk komt er dan eerst een dwangsom, om de kantooreigenaar aan te sporen alsnog een C-label te verkrijgen (tool). Pas in het uiterste geval zal een kantoorgebouw worden gesloten.