Gemeenten trekken minder de knip voor bedrijventerrein

24 oktober 2017 | Door redactie

Ondernemers op bedrijventerreinen hoeven de komende tijd niet te rekenen op gulle bijdrages van gemeenten. Die trekken de komende vijf jaar namelijk de helft minder geld uit voor investeringen in bedrijventerreinen.

Uit een studie van vastgoedadviseur Stec Groep blijkt dat een gemiddelde gemeente sinds 2011 zo’n €2,8 miljoen heeft uitgegeven aan bedrijventerreinen. De komende vijf jaar wordt dat teruggeschroefd naar €1,4 miljoen. Stec Groep heeft in 170 gemeenten onderzocht hoe zij omgaan met de terreinen met bedrijfspanden.
De investeringen lopen aan de ene kant terug omdat de opknapbeurten zijn afgerond, maar anderzijds ook omdat bedrijventerreinen lager op het prioriteitenlijstje staan bij de lokale politiek.

Gemeente heeft ondernemingen maar matig in beeld

Uit het onderzoek blijkt verder dat het met de ‘ondernemersgerichtheid’ van gemeenten nog wel een tandje beter kan. Een groot deel van de gemeenten heeft maar slecht in beeld welke ondernemingen het belangrijkst zijn voor de regio in termen van werk en omzet, of welke bedrijven het snelst groeien.
En dat terwijl 30% van de werkgelegenheid in Nederland samenhangt met ondernemingen op bedrijventerreinen, stelt Stec Groep. Ondernemers die de indruk hebben dat de gemeente meedenkt, zijn ook eerder geneigd om zelf de portemonnee te trekken om het terrein te verbeteren. Daar kan de gemeente dus best nog wat meer aandacht aan besteden.

Schadevergoeding claimen voor opgebroken weg

Een gemeente die wel volop investeert in de infrastructuur rond ondernemingen is ook niet altijd een pretje, weten ondernemers die soms maandenlang tegen een opgebroken straat aankijken. In sommige gevallen kunnen zij dan nog schade claimen bij de lokale overheid, bijvoorbeeld door een beroep te doen op nadeelcompensatie. Maar dat lukt alleen als de ondernemer kan aantonen dat juist zijn onderneming onevenredig veel omzet misloopt door de opgebroken weg.
Daarnaast is er nog een aparte schadeprocedure voor onverkwikkelijke wijzigingen in bestemmingsplannen. Als een gemeente die een vergunning afgeeft voor een weg waardoor het pand van een ondernemer ineens veel slechter bereikbaar wordt, kan die ondernemer een schadevergoeding voor planschade claimen.