Samen optrekken cruciaal in strijd tegen verhuurder

Ondernemers in een winkelcentrum die in actie willen komen tegen de verhuurder, doen er goed aan om gezamenlijk op te trekken. Anders hebben zij voor de rechter maar bar weinig in de melk te brokkelen, zo bleek recent in een zaak voor het gerechtshof in Amsterdam.

7 augustus 2018 | Door redactie

In deze zaak waren drie ondernemers naar de rechter gestapt die een winkelruimte huurden (tool) in een winkelcentrum in Heerhugowaard. Dat centrum was van vastgoedconcern Klépierre, het voormalige Cório. Volgens de huurders deugde de verdeelsleutel voor de servicekosten die Klépierre hanteerde niet. Zo zou een deel van de vierkante meters ten onrechte niet in de berekening zijn meegenomen.

Uitzondering maken voor paar ondernemers kan niet

Ook zouden sommige kosten, zoals de elektra- en gasrekening van eigen kantoren van Klépierre, ten onrechte zijn meegerekend. De drie ondernemers vorderden dan ook het in hun ogen te veel betaalde servicegeld terug.
Maar het drietal kwam bij het gerechtshof niet ver. In tegenstelling tot de rechtbank verklaarde het hof de ondernemers namelijk niet-ontvankelijk in hun eisen. Dat deed het hof op basis van wat juridisch de – houd u vast – ‘exceptio plurium litis consortium’ heet. Dat komt erop neer dat de regels voor een hele groep hetzelfde moeten zijn. Er kan geen uitzondering gemaakt worden voor een paar leden.

Niet alle betrokken partijen doen mee aan rechtszaak

In dit geval: als de servicekosten voor de klagende ondernemers omlaag zouden gaan, zouden andere huurders in het winkelcentrum méér moeten gaan betalen. Want de kosten moeten toch opgebracht worden. Wil de rechter kunnen beslissen over de verdeelsleutel, dan zullen alle betrokken partijen dus ook moeten deelnemen aan de rechtszaak, aldus het hof. Nu dat niet zo was, verklaarde het gerechtshof de drie ondernemers daarom niet-ontvankelijk. Van terugbetaling van servicekosten was dus al helemaal geen sprake.
De ondernemers hadden waarschijnlijk meer kans gemaakt om de verdeelsleutel eventueel aangepast te krijgen als alle winkelhuurders bij de procedure betrokken waren geweest. Al was dan uiteraard nog steeds de vraag geweest of de rechter die verdeelsleutel onredelijk had gevonden.
Gerechtshof Amsterdam, 24 juli 2018, ECLI (verkort): 2630

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten